Lekcja 99

Lekcja 99.

Listen to “LEKCJA 99 – Moją jedyną funkcją tutaj jest zbawienie.” on Spreaker.

Moją jedyną funkcją tutaj (na tym świecie) jest zbawienie.

1 Zbawienie i przebaczenie są tym samym. Bowiem zarówno jedno jak i drugie sugeruje, że coś poszło nie tak, że stało się coś, co się stać nie powinno, że potrzebne jest komuś zbawienie od czegoś, że trzeba komuś przebaczyć za coś, że coś jest nie w porządku i potrzebuje zmian naprawczych, że dzieje się coś, co różni się od Woli Bożej lub dzieje się poza Wolą Bożą. Zatem oba te określenia sugerują myśl niedorzeczną, ale jednak taką, która powstała, powodując zaistnienie konfliktu między tym, co istnieje i tym, co nigdy nie mogło być.

Prawda i iluzje są teraz sobie równe, ponieważ obie się zdarzyły. Niemożliwość staje się czymś, co trzeba ci wybaczyć i od czego musisz być zbawiony. Zbawienie teraz staje się pograniczem między prawdą i iluzją. Odzwierciedla prawdę, ponieważ jest środkiem, dzięki któremu możesz uwolnić się od iluzji. Jednak nie jest jeszcze prawdą, ponieważ usuwa coś, czego nigdy nie było.

Jak w tym samym umyśle mogły by się spotkać i pogodzić Niebo i ziemia? Umysł, który widzi iluzje, myśli, że są one prawdziwe. One istnieją jako myśli. Ale nie są prawdziwe, ponieważ umysł, który je myśli, jest oddzielony od Boga.

Co łączy oddzielone umysły i myśli z Umysłem i Myślą, które na zawsze stanowią Jedność? Jaki plan mógłby uznać potrzebę iluzji, ale nie naruszyć przy tym prawdy i na dodatek oferować środki usuwania iluzji, które nie stosują ataku i nie powodują bólu? Co, oprócz Myśli Boga, mogłoby być tym planem, dzięki któremu to, co się nigdy nie dokonało, zostaje niezauważone, a grzechy, które nigdy nie były prawdziwe, są przebaczone?

Duch Święty utrzymuje ten plan Boga w niezmienionym stanie i jest on dokładnie taki, jakim go On przyjął w Umyśle Boga i w twoim własnym. Ten plan nie występuje w czasie, ponieważ jego Źródło jest bezczasowe. Jednak działa w czasie, z powodu twej wiary, że czas jest rzeczywisty. Duch Święty niezachwianym spojrzeniem przygląda się temu, co widzisz: grzechowi, bólowi i śmierci, zmartwieniu, oddzieleniu i stracie. Jednak wie On, że jedna rzecz musi być ciągle prawdziwa: Bóg jest wciąż Miłością i to nie jest Jego Wola.

To jest Myśl, która sprowadza iluzje do prawdy i widzi je jako pozory, za którymi kryje się niezmienność i pewność. To jest Myśl, która zbawia i przebacza, ponieważ nie daje wiary temu, co nie jest stworzone przez jedyne Źródło, które zna. To jest Myśl, której funkcją jest zbawienie, poprzez powierzenie ci tej funkcji jako twojej własnej. Zbawienie jest twoją funkcją, a także funkcją Tego, któremu został dany plan zbawienia. Teraz ten plan, tak samo jak Jemu, został powierzony tobie. On ma tylko jedną odpowiedź na wszystkie pozory, niezależnie od ich formy, rozmiaru, głębokości, czy jakiejkolwiek innej cechy, którą wydają się mieć:

Moją jedyną funkcją tutaj jest zbawienie. Bóg jest wciąż Miłością i to nie jest Jego Wola.

Ty, który jeszcze będziesz czynić cuda, postaraj się na pewno dobrze przećwiczyć dzisiejszą ideę. Próbuj dostrzec siłę w tym co mówisz, ponieważ w tych słowach leży twoja wolność. Twój Ojciec cię kocha. Cały ten świat bólu nie jest Jego Wolą. Przebacz sobie tę myśl, że On chciał tego dla ciebie. Następnie pozwól tej Myśli, którą On zastąpił wszystkie twe błędy, wstąpić do ciemnych miejsc w twym umyśle, w których pojawiały się myśli nigdy nie będące Jego Wolą.

Ta część (umysłu) należy do Boga, jak i cała reszta. Ona nie myśli swych samotnych myśli, czyniąc je prawdziwymi poprzez ukrywanie ich przed Nim. Wpuść tam światło, a ujrzysz, że nic nie przeszkadza temu, czego On chce dla ciebie. Ujawnij swoje sekrety Jego życzliwemu światłu i ujrzyj, jak blask tego światła w tobie jaśnieje.

Ćwicz dzisiaj Jego Myśl i pozwól Jego światłu wyszukać i rozświetlić wszystkie ciemne miejsca, by olśnione jego blaskiem dołączyły do reszty. Bożą Wolą jest by twój umysł był w jedności z Jego Umysłem. Bożą Wolą jest mieć tylko jednego Syna. Bożą Wolą jest by ten jedyny Syn był tobą. Ćwicząc dziś, pomyśl o tych rzeczach i rozpocznij lekcję, której się dziś uczymy, tym drogowskazem na drodze do prawdy:

Moją jedyną funkcją tutaj jest zbawienie. Zbawienie i przebaczenie są tym samym.

Następnie zwróć się do Tego, Kto współdzieli twą funkcję tutaj i niechaj On ci ukaże, czego potrzebujesz by nauczyć się odkładać cały swój strach na bok i by poznać swoją Jaźń jako Miłość, która nie ma w tobie żadnego przeciwieństwa.

Przebacz wszelkim myślom, które sprzeciwiałyby się prawdzie o twym spełnieniu, jedności i pokoju. Nie możesz utracić darów, które dał ci twój Ojciec. Nie chcesz być odrębną jaźnią. Nie masz żadnej funkcji, która nie należy do Boga. Przebacz sobie tą jedną, którą myślałeś, że wytworzyłeś. Przebaczenie i zbawienie są tym samym. Przebacz sobie to, co uczyniłeś, a jesteś zbawiony.

Oto specjalne przesłanie na dzień dzisiejszy, które ma moc usuwania na zawsze z twego umysłu wszelkich form wątpliwości i strachu. Jeśli pojawia się pokusa, by wierzyć w ich prawdziwość, pamiętaj, że żadne pozory nie mogą przeciwstawić się prawdzie, jaką te potężne słowa zawierają:

Moją jedyną funkcją tutaj jest zbawienie. Bóg jest wciąż Miłością i to nie jest Jego Wola.

Twoja jedyna funkcja podpowiada ci, że jesteś jednością. Przypominaj sobie o tym w czasie pomiędzy tymi chwilami, kiedy oddajesz swoje pięć minut, by współdzielić je z Tym, Kto współdzieli z tobą Boży plan. Przypominaj sobie:

Moją jedyną funkcją tutaj jest zbawienie.

W ten sposób wprowadzasz do swego umysłu przebaczenie i pozwalasz, by wszelki lęk cię łagodnie opuścił tak, aby miłość mogła odnaleźć w tobie należne jej miejsce i ukazać tobie, że jesteś Synem Boga.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15