Lekcja 97

Lekcja 97.

Listen to “LEKCJA 97 – Jestem duchem.” on Spreaker.

Jestem duchem.

Dzisiejsza idea utoz虈samia ciebie z twoja台 Jaz虂nia台. Nie akceptuje podzielonej toz虈samos虂ci, ani nie pr贸buje wplatac虂 przeciwien虂stw do jednos虂ci. Ona po prostu wyraz虈a prawde台. C虂wicz dzis虂 te台 prawde台 jak najcze台s虂ciej, poniewaz虈 ona przeniesie tw贸j umys艂 z miejsca, gdzie panuje konflikt, do cichych p贸l, gdzie mieszka pok贸j. Nie ma tam miejsca na dreszcz strachu, gdyz虈 tw贸j umys艂 zosta艂 uwolniony od szalen虂stwa, pozwalaja台c znikna台c虂 iluzjom podzielonej toz虈samos虂ci.

Wyraz虈amy dzis虂 znowu prawde台 o twojej Jaz虂ni, o S虂wie台tym Synu Boga spoczywaja台cym w tobie, kt贸rego umys艂 zosta艂 uzdrowiony. Jestes虂 duchem obdarzonym pe艂nia台 Mi艂os虂ci twego Ojca, pokojem i rados虂cia台. Jestes虂 duchem, kt贸ry Jego dope艂nia i wsp贸艂dzieli Jego funkcje台 Stw贸rcy. On jest zawsze z toba台, a ty z Nim.

Dzis虂 pr贸bujemy jeszcze bardziej przybliz虈yc虂 rzeczywistos虂c虂 do twego umys艂u. Za kaz虈dym razem, gdy c虂wiczysz, twoja s虂wiadomos虂c虂 przybliz虈a sie台 do rzeczywistos虂ci chociaz虈 troche台, a czasem nawet tak bardzo, z虈e oszcze台dza sie台 tysia台c lub wie台cej lat. Te minuty, kt贸re temu pos虂wie台casz, sa台 wielokrotnie mnoz虈one, bowiem cud, chociaz虈 uz虈ywa czasu, nie podlega jego dzia艂aniu. Zbawienie jest cudem, pierwszym i ostatnim; pierwszym kt贸ry jest ostatnim, poniewaz虈 ono jest jedno.

Jestes虂 duchem, a w twym umys虂le mieszka cud, dla kt贸rego czas sie台 zatrzyma艂; cud, poprzez kt贸ry minuta spe台dzona na uz虈yciu tych idei staje sie台 czasem bez granic i bez kon虂ca. Podaruj wie台c che台tnie te minuty, a moz虈esz liczyc虂 na Tego, Kto obieca艂 z艂oz虈yc虂 obok nich bezczasowos虂c虂. On zaproponuje ca艂a台 Swoja台 si艂e台 kaz虈demu ma艂emu wysi艂kowi jaki podejmiesz. Podaruj Mu wie台c dzis虂 te minuty, kt贸rych On potrzebuje by pom贸c ci zrozumiec虂, z虈e jestes虂 duchem, kt贸ry w Nim mieszka i kt贸ry przywo艂uje za pos虂rednictwem Jego G艂osu wszystko co z虈yje, oferuje Jego wzrok kaz虈demu, kt贸ry o to prosi i zaste台puje b艂a台d prosta台 prawda台.

Duch S虂wie台ty ucieszy sie台, gdy otrzyma pie台c虂 minut kaz虈dej godziny z twych ra台k i zaniesie je temu obola艂emu s虂wiatu, kt贸rym wydaje sie台 rza台dzic虂 strapienie i nieszcze台s虂cie. Nie przeoczy ani jednego otwartego umys艂u, kt贸ry zaakceptuje te uzdrawiaja台ce dary i z艂oz虈y je wsze台dzie, gdzie wie, z虈e be台da台 mile widziane. A ich uzdrawiaja台ca moc be台dzie sie台 powie台kszac虂 za kaz虈dym razem, gdy ktos虂 zaakceptuje je jako swoje mys虂li i pos艂uz虈y sie台 nimi do uzdrawiania.

W ten spos贸b kaz虈dy z艂oz虈ony Mu dar be台dzie sie台 zwielokrotniac虂 tysia台ce i dziesia台tki tysie台cy razy. A gdy powr贸ci do ciebie, jego moc be台dzie przewyz虈szac虂 ten ma艂y, z艂oz虈ony przez ciebie dar, tak bardzo, jak bardzo blask s艂on虂ca przyc虂miewa s虂wiate艂ko, kt贸re wytwarza ma艂y s虂wietlik przez chwile台, zanim nie odleci gdzies虂 dalej. Nieprzerwany blask tego s虂wiat艂a wyprowadza cie台 z ciemnos虂ci i juz虈 nigdy w niej nie zab艂a台dzisz.

Rozpocznij te szcze台s虂liwe c虂wiczenia s艂owami, kt贸rymi zwraca sie台 do ciebie Duch S虂wie台ty i niech poprzez Niego ich echo rozniesie sie台 po ca艂ym s虂wiecie:

Jestem duchem, s虂wie台tym Synem Boga, wolnym od wszelkich ograniczen虂, bezpiecznym, uzdrowionym, pe艂nym, gotowym by przebaczyc虂 i zbawic虂 ten s虂wiat.

Duch S虂wie台ty zaakceptuje ten dar wyraz虈ony przez ciebie, kt贸ry otrzyma艂es虂 od Niego, zwie台kszy jego moc i zwr贸ci ci go z powrotem.

Zaproponuj Mu che台tnie kaz虈de dzisiejsze c虂wiczenie. A on przem贸wi do ciebie, przypominaja台c ci, z虈e jestes虂 duchem, w jednos虂ci z Nim i z Bogiem, twoimi brac虂mi i twoja台 Jaz虂nia台. S艂uchaj jego zapewnien虂 za kaz虈dym razem, gdy wypowiadasz s艂owa, kt贸rymi On sie台 dzis虂 do ciebie zwraca i niechaj powie On twojemu umys艂owi, z虈e sa台 one prawdziwe. Uz虈yj ich w obliczu pokusy i uwolnij sie台 od jej przykrych konsekwencji, jes虂li kiedykolwiek ulegasz przekonaniu, z虈e jestes虂 czyms虂 innym. Duch S虂wie台ty daje ci dzis虂 pok贸j. Przyjmij Jego s艂owa i z艂贸z虈 mu je z powrotem w darze.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15