Lekcja 94

Lekcja 94.

Listen to “LEKCJA 94 – Jestem taki, jakim stworzy艂 mnie Bo虂g.” on Spreaker.

Jestem taki, jakim stworzy艂 mnie B贸g.

Dzisiaj be台dziemy kontynuowac虂 prace台 z ta台 jedyna台 idea台, kt贸ra przynosi ca艂kowite zbawienie; tym jedynym stwierdzeniem, kt贸re pozbawia mocy wszelkie formy pokusy; ta台 jedyna台 mys虂la台, kt贸ra wycisza ego i ca艂kowicie obraca je w niwecz. Jestes虂 taki, jakim stworzy艂 cie台 B贸g. Cichna台 dz虂wie台ki tego s虂wiata, znikaja台 jego obrazy, a wszystkie mys虂li tego s虂wiata, jakie kiedykolwiek w nim istnia艂y, sa台 przez te台 idee台 na zawsze wymazane. W ten spos贸b dokonuje sie台 zbawienie. W ten spos贸b przywraca sie台 umys艂owi zdrowie.

Prawdziwe s虂wiat艂o jest si艂a台, a si艂a jest bezgrzesznos虂cia台. Jes虂li pozostajesz takim, jakim stworzy艂 cie台 B贸g, musisz byc虂 silny i musi byc虂 w tobie s虂wiat艂o. Ten, kt贸ry zagwarantowa艂 twa台 bezgrzesznos虂c虂, musi byc虂 r贸wniez虈 gwarantem si艂y i s虂wiat艂a. Jestes虂 taki, jakim stworzy艂 cie台 B贸g. Ciemnos虂c虂 nie moz虈e zas艂onic虂 chwa艂y Syna Boz虈ego. Stoisz w s虂wietle, mocny w swej bezgrzesznos虂ci, w kt贸rej zosta艂es虂 stworzony i z kt贸ra台 pozostaniesz przez ca艂a台 wiecznos虂c虂.

Dzisiaj zn贸w pos虂wie台cimy pierwsze pie台c虂 minut kaz虈dej godziny pr贸bie dotarcia do prawdy w tobie. Rozpocznij ten okres poszukiwan虂 tymi s艂owami:

Jestem taki, jakim stworzy艂 mnie B贸g. Jestem Jego Synem na zawsze.

Teraz spr贸buj dotrzec虂 do Syna Boga w tobie. To jest Jaz虂n虂, kt贸ra nigdy nie zgrzeszy艂a, ani tez虈 nie wytworzy艂a z虈adnego wyobraz虈enia aby zasta台pic虂 nim rzeczywistos虂c虂. To jest Jaz虂n虂, kt贸ra nigdy nie opus虂ci艂a swego domu w Bogu, z虈eby niepewnie chodzic虂 po tym s虂wiecie. To jest Jaz虂n虂, kt贸ra nie zna strachu i nie mog艂aby sobie wyobrazic虂 straty, cierpienia czy s虂mierci.

Aby osia台gna台c虂 ten cel, nie wymaga sie台 od ciebie niczego, opr贸cz od艂oz虈enia na bok wszelkich boz虈k贸w i wszelkich wyobraz虈en虂 na sw贸j temat; odrzucenia listy wszelkich cech, zar贸wno tych dobrych jak i z艂ych, kt贸re sobie przypisa艂es虂 i oczekiwania w ciszy na prawde台. Sam B贸g obieca艂, z虈e be台dzie ona ujawniona wszystkim, kt贸rzy o nia台 prosza台. Ty w艂as虂nie teraz prosisz. Nie moz虈esz doznac虂 niepowodzenia, poniewaz虈 On nie moz虈e zawies虂c虂.

Jes虂li nie odczujesz potrzeby c虂wiczenia przez pierwsze pie台c虂 minut kaz虈dej godziny, przynajmniej przypominaj sobie co godzine台:

Jestem taki, jakim mnie stworzy艂 B贸g. Jestem Jego Synem na zawsze.

M贸w sobie dzis虂 cze台sto, z虈e jestes虂 takim, jakim stworzy艂 cie台 B贸g. I odpowiedz na pewno kaz虈demu, kto wydaje sie台 cie台 irytowac虂, tymi s艂owami:

Jestes虂 taki, jakim stworzy艂 cie台 B贸g. Jestes虂

Jego Synem na zawsze.

Podejmuj kaz虈dy wysi艂ek, by wykonywac虂 co godzine台 te c虂wiczenia. Z kaz虈dym takim wysi艂kiem uczynisz wielki poste台p w strone台 twego uwolnienia i be台dzie to milowy krok w nauczeniu sie台 systemu mys虂lowego, kt贸ry ten kurs przedstawia.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15