Lekcja 94

Lekcja 94.

Listen to “LEKCJA 94 – Jestem taki, jakim stworzył mnie Bóg.” on Spreaker.

Jestem taki, jakim stworzył mnie Bóg.

Dzisiaj będziemy kontynuować pracę z tą jedyną ideą, która przynosi całkowite zbawienie; tym jedynym stwierdzeniem, które pozbawia mocy wszelkie formy pokusy; tą jedyną myślą, która wycisza ego i całkowicie obraca je w niwecz. Jesteś taki, jakim stworzył cię Bóg. Cichną dźwięki tego świata, znikają jego obrazy, a wszystkie myśli tego świata, jakie kiedykolwiek w nim istniały, są przez tę ideę na zawsze wymazane. W ten sposób dokonuje się zbawienie. W ten sposób przywraca się umysłowi zdrowie.

Prawdziwe światło jest siłą, a siła jest bezgrzesznością. Jeśli pozostajesz takim, jakim stworzył cię Bóg, musisz być silny i musi być w tobie światło. Ten, który zagwarantował twą bezgrzeszność, musi być również gwarantem siły i światła. Jesteś taki, jakim stworzył cię Bóg. Ciemność nie może zasłonić chwały Syna Bożego. Stoisz w świetle, mocny w swej bezgrzeszności, w której zostałeś stworzony i z którą pozostaniesz przez całą wieczność.

Dzisiaj znów poświęcimy pierwsze pięć minut każdej godziny próbie dotarcia do prawdy w tobie. Rozpocznij ten okres poszukiwań tymi słowami:

Jestem taki, jakim stworzył mnie Bóg. Jestem Jego Synem na zawsze.

Teraz spróbuj dotrzeć do Syna Boga w tobie. To jest Jaźń, która nigdy nie zgrzeszyła, ani też nie wytworzyła żadnego wyobrażenia aby zastąpić nim rzeczywistość. To jest Jaźń, która nigdy nie opuściła swego domu w Bogu, żeby niepewnie chodzić po tym świecie. To jest Jaźń, która nie zna strachu i nie mogłaby sobie wyobrazić straty, cierpienia czy śmierci.

Aby osiągnąć ten cel, nie wymaga się od ciebie niczego, oprócz odłożenia na bok wszelkich bożków i wszelkich wyobrażeń na swój temat; odrzucenia listy wszelkich cech, zarówno tych dobrych jak i złych, które sobie przypisałeś i oczekiwania w ciszy na prawdę. Sam Bóg obiecał, że będzie ona ujawniona wszystkim, którzy o nią proszą. Ty właśnie teraz prosisz. Nie możesz doznać niepowodzenia, ponieważ On nie może zawieść.

Jeśli nie odczujesz potrzeby ćwiczenia przez pierwsze pięć minut każdej godziny, przynajmniej przypominaj sobie co godzinę:

Jestem taki, jakim mnie stworzył Bóg. Jestem Jego Synem na zawsze.

Mów sobie dziś często, że jesteś takim, jakim stworzył cię Bóg. I odpowiedz na pewno każdemu, kto wydaje się cię irytować, tymi słowami:

Jesteś taki, jakim stworzył cię Bóg. Jesteś

Jego Synem na zawsze.

Podejmuj każdy wysiłek, by wykonywać co godzinę te ćwiczenia. Z każdym takim wysiłkiem uczynisz wielki postęp w stronę twego uwolnienia i będzie to milowy krok w nauczeniu się systemu myślowego, który ten kurs przedstawia.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15