Lekcja 90

Lekcja 90.

Listen to “LEKCJA 90 – powto虂rzenia lekcji 79-80” on Spreaker.

Dzisiejszy przegla台d obejmuje naste台puja台ce idee:

(79) Niechaj w艂as虂ciwie rozpoznam problem, aby m贸g艂 byc虂 rozwia台zany.

Niechaj sobie dzis虂 us虂wiadomie台, z虈e ten problem jest zawsze jaka台s虂 forma台 poczucia krzywdy, do kt贸rego chcia艂bym przywia台zywac虂 duz虈a台 wage台. Niechaj takz虈e zrozumiem, z虈e rozwia台zaniem jest zawsze cud, kt贸remu pozwalam zasta台pic虂 to poczucie krzywdy. Dzis虂 chcia艂bym zapamie台tac虂, z虈e zbawienie jest proste, pokrzepiaja台c sie台 lekcja台, z虈e jest tylko jeden problem i jedno rozwia台zanie. Problemem jest poczucie krzywdy, a rozwia台zaniem jest cud. I zapraszam to rozwia台zanie aby do mnie przyby艂o poprzez przebaczenie krzywdy, poniechanie skargi i powitanie cudu, kt贸ry zajmuje ich miejsce.

Szczeg贸lne zastosowania tej idei mog艂yby przybrac虂 takie formy:

To przedstawia soba台 problem, kt贸ry chcia艂bym rozwia台zac虂. Cud, kt贸ry jest za tymi skargami, rozwia台z虈e go dla mnie. Rozwia台zaniem tego problemu jest cud.

(80) Niechaj poznam, z虈e moje problemy zosta艂y rozwia台zane.

Wydaje mi sie台, z虈e mam problemy, poniewaz虈 b艂e台dnie uz虈ywam czasu. Wierze台, z虈e najpierw pojawia sie台 problem, a potem musi up艂yna台c虂 jakis虂 czas, zanim moz虈e byc虂 on rozpracowany. Nie dostrzegam tego, z虈e problem i jego rozwia台zanie wyste台puja台 jednoczes虂nie. Dzieje sie台 tak, gdyz虈 sobie nie us虂wiadamiam, z虈e B贸g umies虂ci艂 rozwia台zanie tuz虈 obok problemu, wyste台puja台 wie台c one razem i nie moga台 byc虂 rozdzielone przez czas. Duch S虂wie台ty mnie tego nauczy, jes虂li Mu pozwole台. I wtedy zrozumiem, z虈e jest niemoz虈liwe, abym mia艂 problem, kt贸ry by nie by艂 juz虈 rozwia台zany.

Naste台puja台ce formy tej idei be台da台 uz虈yteczne dla szczeg贸lnych zastosowan虂:

Nie potrzebuje台 czekac虂 na rozwia台zanie tego.

Rozwia台zanie tego problemu jest juz虈 mi dane, wystarczy go tylko zaakceptowac虂.

Czas nie moz虈e oddzielic虂 tego problemu od jego rozwia台zania.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15