Lekcja 9

Lekcja 9.

Listen to “LEKCJA 9 – Niczego nie widz臋 takim, jakim jest teraz.” on Spreaker.

Nie widze台 niczego takim, jakim jest teraz.

Ta mys虂l w spos贸b oczywisty wynika z dw贸ch poprzednich. Ale chociaz虈 moz虈e potrafi艂bys虂 ja台 zaakceptowac虂 intelektualnie, to jednak jest nieprawdopodobne, by na razie cos虂 dla ciebie znaczy艂a. Jednak w tym momencie zrozumienie nie jest konieczne. W rzeczywistos虂ci, uznanie, z虈e nie rozumiesz tego, jest warunkiem wste台pnym potrzebnym do zniweczenia twych fa艂szywych idei. Te c虂wiczenia zajmuja台 sie台 praktyka台, a nie rozumieniem. Nie potrzebujesz c虂wiczyc虂 tego, co juz虈 rozumiesz. Da台z虈enie do zrozumienia czegos虂, co uwaz虈asz, z虈e juz虈 rozumiesz, by艂oby przeciez虈 b艂e台dnym ko艂em.

Jest rzecza台 trudna台 dla niewyc虂wiczonego umys艂u aby uwierzyc虂, z虈e tego, co on sobie wyobraz虈a, w og贸le tam nie ma. Ta idea moz虈e byc虂 dos虂c虂 niepokoja台ca i moz虈e spotkac虂 sie台 z aktywnym oporem, przybieraja台cym r贸z虈ne postacie. Jednak to nie uniemoz虈liwia jej zastosowania. Niczego sie台 wie台cej nie wymaga w tych czy innych c虂wiczeniach. Kaz虈dy ma艂y krok rozjas虂ni troche台 ciemnos虂c虂 i w kon虂cu zrozumienie rozs虂wietli kaz虈dy zakamarek umys艂u, oczyszczony z gruzu, kt贸ry go zaciemnia.

Te c虂wiczenia, kt贸re wystarczy powt贸rzyc虂 trzy do czterech razy, wymagaja台 spogla台dania wok贸艂 siebie i zastosowania idei dnia do wszystkiego co widzisz, pamie台taja台c o tym, by niczego nie wyr贸z虈niac虂 i niczego nie pomijac虂. Na przyk艂ad:

Nie widze台 tego komputera takim, jaki jest teraz. Nie widze台 tego telefonu takim, jaki jest teraz. Nie widze台 tej re台ki taka台, jaka台 jest teraz.

Rozpocznij od rzeczy kt贸re znajduj膮 si臋 najbli偶ej ciebie a potem zwr贸膰 si臋 ku tym dalej po艂o偶onym:

Nie widze台 tamtego wieszaka na ubrania takim, jakim jest teraz. Nie widze台 tamtych drzwi takimi, jakimi sa台 teraz. Nie widze台 tamtej twarzy, jaka台 jest teraz.

Trzeba jeszcze raz podkres虂lic虂, z虈e nie powinno sie台 w艂a台czac虂 do c虂wiczen虂 wszystkiego 鈥瀗a si艂e台”, jak r贸wniez虈 nie nalez虈y wykluczac虂 czegos虂 w szczeg贸lnos虂ci. Upewnij sie台, z虈e czynia台c te rozr贸z虈nienia jestes虂 wobec siebie szczery. Moz虈esz bowiem dos虂wiadczyc虂 pokusy, by te台 sprawe台 przys艂onic虂 i uczynic虂 niejasna台.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15