Lekcja 89

Lekcja 89.

Listen to “LEKCJA 89 – powto虂rzenia lekcji 77-78” on Spreaker.

Oto idee do powt贸rzenia na dzis虂:

(77) Mam prawo do cud贸w.

Mam prawo do cud贸w, poniewaz虈 nie podlegam innym prawom opr贸cz Boz虈ych. Jego prawa uwalniaja台 mnie od wszelkich skarg i z虈al贸w i zaste台puja台 je cudami. A ja chcia艂bym je zaakceptowac虂 w miejsce skarg i z虈al贸w, kt贸re sa台 tylko iluzjami przys艂aniaja台cymi i ukrywaja台cymi te cuda. Teraz chcia艂bym jedynie przyja台c虂 to, do czego prawa Boz虈e mnie uprawniaja台, abym m贸g艂 tego uz虈yc虂 na rzecz funkcji, kt贸ra台 On mi da艂.

M贸g艂bys虂 uz虈yc虂 tych propozycji szczeg贸lnego zastosowania omawianej idei:

Za tym kryje sie台 cud, do kt贸rego mam prawo.

Postanawiam, by nie miec虂 z虈adnych skarg i z虈al贸w do ciebie, [imie台], ale zaproponuje台 ci w zamian cud, kt贸ry ci sie台 nalez虈y.

W s虂wietle prawdy, to oferuje mi cud.

(78) Niech cuda zasta台pia台 wszelkie skargi i z虈ale.

Poprzez te台 idee台 jednocze台 moja台 wole台 z wola台 Ducha S虂wie台tego i postrzegam je jako jednos虂c虂. Poprzez te台 idee台 akceptuje台 moje uwolnienie od piek艂a. Poprzez te台 idee台 niewa台tpliwie wyraz虈am ma台 gotowos虂c虂, by wszystkie moje iluzje zosta艂y zasta台pione przez prawde台, zgodnie z Boz虈ym planem mojego zbawienia. Nie chcia艂bym聽robic虂 wobec tej idei z虈adnych wyja台tk贸w ani niczym jej zaste台powac虂. Chce台 ca艂ego Nieba i tylko Nieba, tak jak B贸g chce tego dla mnie.

Uz虈yteczne formy dla szczeg贸lnych zastosowan虂 tej idei sa台 naste台puja台ce:

Nie chcia艂bym utrzymywac虂 tej skargi z dala od mojego zbawienia. Niech nasze z虈ale zostana台 zasta台pione przez cuda.

Ponad tym jest cud, przez kt贸ry wszelkie moje skargi sa台 zaste台powane.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15