Lekcja 88

Lekcja 88.

Listen to “LEKCJA 88 – powt贸rzenia lekcji 75-76” on Spreaker.

Dzis虂 powt贸rzymy te idee:

(75) Sta艂o sie台 s虂wiat艂o.

Wybieraja台c zbawienie zamiast ataku, wybieram tylko uznanie tego co juz虈 jest. Zbawienie jest decyzja台 juz虈 podje台ta台. W s虂wietle prawdy nie ma do wyboru ataku czy skarg. Oto dlaczego zawsze wybieram pomie台dzy prawda台 a iluzja台; pomie台dzy tym co jest a tym czego nie ma. Sta艂o sie台 s虂wiat艂o. Moge台 wybrac虂 tylko s虂wiat艂o, gdyz虈 nie ma ono alternatywy. Ono zasta台pi艂o ciemnos虂c虂 i ciemnos虂c虂 znikne台艂a.

Te formy mog艂yby sie台 okazac虂 odpowiednie dla szczeg贸lnych zastosowan虂 tej idei:

To nie moz虈e ukazywac虂 mi ciemnos虂ci, poniewaz虈 sta艂o sie台 s虂wiat艂o.

S虂wiat艂o w tobie jest wszystkim co chcia艂bym zobaczyc虂, [imie台]. Chcia艂bym w tym ujrzec虂 tylko to, co tam jest.

(76) Nie podlegam z虈adnym prawom opr贸cz Boz虈ych.

W tym zawarta jest doskona艂a deklaracja mojej wolnos虂ci. Nie podlegam z虈adnym prawom opr贸cz Boz虈ych. Cia台gle dos虂wiadczam pokusy tworzenia innych praw i powierzania im w艂adzy nade mna台. Cierpie台 tylko z powodu wiary w te prawa. One nie wywo艂uja台 we mnie z虈adnych prawdziwych skutk贸w. Jestem w pe艂ni wolny od wszelkich skutk贸w wszelkich praw z wyja台tkiem Boz虈ych. A Jego prawa sa台 prawami wolnos虂ci.

Spos虂r贸d szczeg贸lnych form zastosowan虂 tej idei, te by艂yby uz虈yteczne:

Moje postrzeganie tego ukazuje mi, z虈e wierze台 w prawa, kt贸re nie istnieja台.

Widze台, z虈e w tym dzia艂aja台 tylko prawa Boga.

Obym uzna艂 w tym dzia艂anie praw Boz虈ych, a nie moich w艂asnych.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15