Lekcja 88

Lekcja 88.

Listen to “LEKCJA 88 – powtórzenia lekcji 75-76” on Spreaker.

Dziś powtórzymy te idee:

(75) Stało się światło.

Wybierając zbawienie zamiast ataku, wybieram tylko uznanie tego co już jest. Zbawienie jest decyzją już podjętą. W świetle prawdy nie ma do wyboru ataku czy skarg. Oto dlaczego zawsze wybieram pomiędzy prawdą a iluzją; pomiędzy tym co jest a tym czego nie ma. Stało się światło. Mogę wybrać tylko światło, gdyż nie ma ono alternatywy. Ono zastąpiło ciemność i ciemność zniknęła.

Te formy mogłyby się okazać odpowiednie dla szczególnych zastosowań tej idei:

To nie może ukazywać mi ciemności, ponieważ stało się światło.

Światło w tobie jest wszystkim co chciałbym zobaczyć, [imię]. Chciałbym w tym ujrzeć tylko to, co tam jest.

(76) Nie podlegam żadnym prawom oprócz Bożych.

W tym zawarta jest doskonała deklaracja mojej wolności. Nie podlegam żadnym prawom oprócz Bożych. Ciągle doświadczam pokusy tworzenia innych praw i powierzania im władzy nade mną. Cierpię tylko z powodu wiary w te prawa. One nie wywołują we mnie żadnych prawdziwych skutków. Jestem w pełni wolny od wszelkich skutków wszelkich praw z wyjątkiem Bożych. A Jego prawa są prawami wolności.

Spośród szczególnych form zastosowań tej idei, te byłyby użyteczne:

Moje postrzeganie tego ukazuje mi, że wierzę w prawa, które nie istnieją.

Widzę, że w tym działają tylko prawa Boga.

Obym uznał w tym działanie praw Bożych, a nie moich własnych.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15