Lekcja 84

Lekcja 84.

Listen to “LEKCJA 84 – powt贸rzenia lekcji 67-68” on Spreaker.

Oto idee przeznaczone do dzisiejszego przegla台du:

(67) Mi艂os虂c虂 stworzy艂a mnie na swoje podobien虂stwo.

Jestem podobny do swego Stw贸rcy. Nie moge台 cierpiec虂, nie moge台 dos虂wiadczyc虂 straty i nie moge台 umrzec虂. Nie jestem cia艂em. Chcia艂bym dzis虂 poznac虂 moja台 rzeczywistos虂c虂. Nie be台de台 czcic虂 boz虈k贸w ani wytwarzac虂 w艂asnej koncepcji jaz虂ni by zasta台pic虂 ma台 Jaz虂n虂. Jestem podobny do swego Stw贸rcy. Mi艂os虂c虂 stworzy艂a mnie na swe podobien虂stwo.

Naste台puja台ce specyficzne formy zastosowania dzisiejszej idei mog艂yby sie台 okazac虂 pomocne:

Nie be台de台 w tym dostrzega艂 iluzji samego siebie. Niechaj patrza台c na to przypomne台 sobie swego Stw贸rce台. M贸j Stw贸rca nie stworzy艂 tego takim, jakim to widze台.

(68) Mi艂os虂c虂 sie台 na nic nie skarz虈y.

Skargi sa台 ca艂kowicie obce mi艂os虂ci. Skargi atakuja台 mi艂os虂c虂 i przys艂aniaja台 jej s虂wiat艂o. Jes虂li utrzymuje台 skargi, atakuje台 mi艂os虂c虂 i w ten spos贸b atakuje台 swoja台 Jaz虂n虂. Moja Jaz虂n虂 w ten spos贸b staje sie台 dla mnie czyms虂 obcym. Jestem zdecydowany by nie atakowac虂 dzis虂 mojej Jaz虂ni, abym m贸g艂 pamie台tac虂 Kim jestem.

Oto szczeg贸lne formy uz虈ycia dzisiejszej idei, kt贸re mog艂yby byc虂 przydatne:

To nie jest usprawiedliwieniem dla zaprzeczania mojej Jaz虂ni.

Nie uz虈yje台 tego by atakowac虂 mi艂os虂c虂.

Niechaj to nie stanowi dla mnie pokusy by atakowac虂 siebie.

 

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15