Lekcja 83

Lekcja 83.

Listen to “LEKCJA 83 – powtórzenia lekcji 65-66” on Spreaker.

Dziś powtórzmy te idee:

(65) Moją jedyną funkcją jest ta, którą powierzył mi Bóg.

Nie mam innej funkcji oprócz tej, którą powierzył mi Bóg. Uznanie tego uwalnia mnie od wszelkich konfliktów, gdyż to oznacza, że nie mam celów będących w konflikcie. Mając tylko jeden cel, mam zawsze pewność co należy robić, co powiedzieć i co myśleć. Wszystkie wątpliwości muszą zniknąć, gdy przyznam, że moją jedyną funkcjąjest ta, którą dał mi Bóg.

Bardziej szczególne zastosowania tej idei mogłyby przyjąć takie formy:

Moje postrzeganie tego nie zmienia mojej funkcji. To nie daje mi innej funkcji niż ta, którą dał mi Bóg.

Nie będę tego używać dla usprawiedliwienia jakiejś funkcji, której mi Bóg nie powierzył.

(66) Moje szczęście i moja funkcja stanowią jedność.

Wszystkie rzeczy, które pochodzą od Boga, stanowią jedność. Przybywają z Jedności i muszą być przyjmowane jako stanowiące jedność. Wypełnianie mojej funkcji jest moim szczęściem, ponieważ zarówno jedno jak i drugie pochodzi z tego samego Źródła. I jeśli chcę odnaleźć szczęście, muszę nauczyć się rozpoznawać, co czyni mnie szczęśliwym.

Przydatne formy szczególnych zastosowań tej idei są następujące:

To nie może oddzielić mego szczęścia od mojej funkcji.

To zupełnie nie narusza jedności mego szczęścia i mojej funkcji.

Nic, łącznie z tym, nie może usprawiedliwiać iluzji szczęścia poza moją funkcją.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15