Lekcja 83

Lekcja 83.

Listen to “LEKCJA 83 – powt贸rzenia lekcji 65-66” on Spreaker.

Dzis虂 powt贸rzmy te idee:

(65) Moja台 jedyna台 funkcja台 jest ta, kt贸ra台 powierzy艂 mi B贸g.

Nie mam innej funkcji opr贸cz tej, kt贸ra台 powierzy艂 mi B贸g. Uznanie tego uwalnia mnie od wszelkich konflikt贸w, gdyz虈 to oznacza, z虈e nie mam cel贸w be台da台cych w konflikcie. Maja台c tylko jeden cel, mam zawsze pewnos虂c虂 co nalez虈y robic虂, co powiedziec虂 i co mys虂lec虂. Wszystkie wa台tpliwos虂ci musza台 znikna台c虂, gdy przyznam, z虈e moja台 jedyna台 funkcja台jest ta, kt贸ra台 da艂 mi B贸g.

Bardziej szczeg贸lne zastosowania tej idei mog艂yby przyja台c虂 takie formy:

Moje postrzeganie tego nie zmienia mojej funkcji. To nie daje mi innej funkcji niz虈 ta, kt贸ra台 da艂 mi B贸g.

Nie be台de台 tego uz虈ywac虂 dla usprawiedliwienia jakiejs虂 funkcji, kt贸rej mi B贸g nie powierzy艂.

(66) Moje szcze台s虂cie i moja funkcja stanowia台 jednos虂c虂.

Wszystkie rzeczy, kt贸re pochodza台 od Boga, stanowia台 jednos虂c虂. Przybywaja台 z Jednos虂ci i musza台 byc虂 przyjmowane jako stanowia台ce jednos虂c虂. Wype艂nianie mojej funkcji jest moim szcze台s虂ciem, poniewaz虈 zar贸wno jedno jak i drugie pochodzi z tego samego Z虂r贸d艂a. I jes虂li chce台 odnalez虂c虂 szcze台s虂cie, musze台 nauczyc虂 sie台 rozpoznawac虂, co czyni mnie szcze台s虂liwym.

Przydatne formy szczeg贸lnych zastosowan虂 tej idei sa台 naste台puja台ce:

To nie moz虈e oddzielic虂 mego szcze台s虂cia od mojej funkcji.

To zupe艂nie nie narusza jednos虂ci mego szcze台s虂cia i mojej funkcji.

Nic, 艂a台cznie z tym, nie moz虈e usprawiedliwiac虂 iluzji szcze台s虂cia poza moja台 funkcja台.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15