Lekcja 82

Lekcja 82.

Listen to “LEKCJA 82 – powtórzenia lekcji 63-64” on Spreaker.

Będziemy powtarzać dziś te idee:

(63) Światłość świata, dzięki mojemu przebaczeniu, przynosi pokój do każdego umysłu.

Moje przebaczenie jest środkiem, dzięki któremu światłość świata wyraża się poprzez mnie. Moje przebaczenie jest środkiem, dzięki któremu staję się świadomy istnienia światłości świata we mnie. Moje przebaczenie jest środkiem, poprzez który ten świat zostaje uzdrowiony, a ja razem z nim. Niechaj więc przebaczę temu światu, aby mógłby być uzdrowiony wraz ze mną.

Propozycje określonych form zastosowania tej idei są następujące:

Niechaj pokój mojego umysłu udzieli się tobie, [imię].

Współdzielę światłość świata z tobą, [imię].

Dzięki mojemu przebaczeniu mogę to widzieć takim, jakim jest.

(64) Obym nie zapomniał o swojej funkcji.

Nie chciałbym zapomnieć o swojej funkcji, ponieważ chciałbym pamiętać swoją Jaźń. Nie będę mógł wypełnić swojej funkcji, jeśli o niej zapomnę. I jeśli nie wypełnię swojej funkcji, nie doświadczę radości, jakami Bóg przeznaczył.

Odpowiednie szczególne formy tej idei obejmują:

Nie będę używał tego do ukrycia mojej funkcji przede mną.

Chciałbym wykorzystać to jako sposobność do wypełnienia mej funkcji.

To może zagrozić memu ego, ale nie może w żaden sposób zmienić mojej funkc

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15