Lekcja 82

Lekcja 82.

Listen to “LEKCJA 82 – powt贸rzenia lekcji 63-64” on Spreaker.

Be台dziemy powtarzac虂 dzis虂 te idee:

(63) S虂wiat艂os虂c虂 s虂wiata, dzie台ki mojemu przebaczeniu, przynosi pok贸j do kaz虈dego umys艂u.

Moje przebaczenie jest s虂rodkiem, dzie台ki kt贸remu s虂wiat艂os虂c虂 s虂wiata wyraz虈a sie台 poprzez mnie. Moje przebaczenie jest s虂rodkiem, dzie台ki kt贸remu staje台 sie台 s虂wiadomy istnienia s虂wiat艂os虂ci s虂wiata we mnie. Moje przebaczenie jest s虂rodkiem, poprzez kt贸ry ten s虂wiat zostaje uzdrowiony, a ja razem z nim. Niechaj wie台c przebacze台 temu s虂wiatu, aby m贸g艂by byc虂 uzdrowiony wraz ze mna台.

Propozycje okres虂lonych form zastosowania tej idei sa台 naste台puja台ce:

Niechaj pok贸j mojego umys艂u udzieli sie台 tobie, [imie台].

Wsp贸艂dziele台 s虂wiat艂os虂c虂 s虂wiata z toba台, [imie台].

Dzie台ki mojemu przebaczeniu moge台 to widziec虂 takim, jakim jest.

(64) Obym nie zapomnia艂 o swojej funkcji.

Nie chcia艂bym zapomniec虂 o swojej funkcji, poniewaz虈 chcia艂bym pamie台tac虂 swoja台 Jaz虂n虂. Nie be台de台 m贸g艂 wype艂nic虂 swojej funkcji, jes虂li o niej zapomne台. I jes虂li nie wype艂nie台 swojej funkcji, nie dos虂wiadcze台 rados虂ci, jakami B贸g przeznaczy艂.

Odpowiednie szczeg贸lne formy tej idei obejmuja台:

Nie b臋d臋 u偶ywa艂 tego do ukrycia mojej funkcji przede mn膮.

Chcia艂bym wykorzystac虂 to jako sposobnos虂c虂 do wype艂nienia mej funkcji.

To moz虈e zagrozic虂 memu ego, ale nie moz虈e w z虈aden spos贸b zmienic虂 mojej funkc

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15