Lekcja 81

Przegląd II

Wstęp

Listen to “WPROWADZENIE DO POWTÓRZENIA II – obejmuje Lekcje 81-90” on Spreaker.

Jesteśmy teraz gotowi na nowy przegląd. Rozpoczniemy go w tym miejscu, gdzie zostawiliśmy nasz poprzedni przegląd i będziemy powtarzać dwie idee dziennie. Pierwsza, wcześniejsza część dnia będzie poświęcona jednej z tych idei, a druga, późniejsza – następnej idei. W każdej z tych części dnia będziemy przerabiać jedno dłuższe ćwiczenie i wiele częstych, ale krótkich ćwiczeń.

Dłuższe ćwiczenie będzie przebiegać w następującej ogólnej formie: Przeznacz około piętnaście minut na każde z nich i rozpocznij od myślenia o dzisiejszej idei, a także o komentarzach, które są jej przypisane. Poświęć trzy do czterech minut by je ponownie przeczytać powoli, nawet kilka razy jeśli sobie tego życzysz, a potem zamknij oczy i słuchaj.

Powtórz pierwszą fazę ćwiczenia, jeśli stwierdzisz, że twój umysł gdzieś błądzi, ale większą część czasu spędź na spokojnym ale uważnym nasłuchiwaniu. Jest wiadomość, która czeka na ciebie. Bądź pewien, że ją odbierzesz. Pamiętaj, że ona ci się należy i że jej chcesz.

Bądź niezachwiany wobec myśli, które mogą ci przeszkadzać. Uświadom sobie to, że niezależnie od formy, jaką takie myśli mogą przybrać, nie mają one żadnej mocy ani żadnego znaczenia. Zastąp je swą determinacją by odnieść sukces. Nie zapominaj, że twoja wola ma moc wykraczającą poza wszelkie fantazje i sny. Zaufaj jej, by cię wsparła i wyniosła ponad to wszystko.

Uważaj to ćwiczenie za poświęcone drodze, prawdzie i życiu. Odmów kierowania swej uwagi w stronę okrężnych dróg, iluzji i myśli o śmierci. Twoim przeznaczeniem jest zbawienie. Bądź zdecydowany każdego dnia, by nie pozostawiać swej funkcji niewypełnioną.

Ponownie potwierdź swoją determinację również w krótszych ćwiczeniach, używając oryginalnej formy idei, a w razie potrzeby także form bardziej szczególnych. Niektóre szczególne formy są włączone do komentarzy, które następują po podaniu idei. Jednak są to tylko propozycje. Nie ma znaczenia, jakich szczególnych słów użyjesz.

Lekcja 81.

Listen to “LEKCJA 81 – powtórzenia lekcji 61-62” on Spreaker.

Nasze idee dla dzisiejszego przeglądu są następujące:

(61) Jestem światłością świata.

Jak święty jestem ja, któremu dano funkcję przyniesienia światu światła. Niechaj ma świętość wciąż mnie opromienia. Niech w jej spokojnym świetle znikną wszystkie moje konflikty. Niechaj pokój, jaki ona przynosi, pozwoli mi przypomnieć sobie Kim jestem.

Kiedy wydają się pojawiać jakieś szczególne trudności, wówczas mogłyby mieć zastosowanie takie określone formy zastosowania tej idei, jak:

Nie będę przysłaniał światłości świata, która jest we mnie.

Niechaj światłość świata zaświeci poprzez te przysłaniające ją pozory.

Ten cień zniknie, gdy zaświeci światło.

(62) Moją funkcją, jako światłości świata, jest przebaczenie.

Właśnie dzięki akceptacji mojej funkcji będę postrzegał w sobie światło. I w tym świetle będę ją widział wyraźnie i jednoznacznie. Moja akceptacja nie zależy od rozpoznania przeze mnie co jest tą funkcją, ponieważ jeszcze nie rozumiem przebaczenia. Jednak mam nadzieję, że w tym świetle ujrzę jątaką, jakąjest.

Szczególne formy zastosowania tej idei mogą obejmować:

Niech to światło pomoże mi poznać, co znaczy przebaczenie. Nie będę oddzielał mojej funkcji od mojej woli. Nie użyję tego w jakimś innym celu.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15