Lekcja 79

Lekcja 79.

Listen to “LEKCJA 79 – Niech rozpoznam problem, aby został rozwiązany.” on Spreaker.

Niechaj właściwie rozpoznam problem, aby mógł być rozwiązany.

Żaden problem nie może być rozwiązany, jeśli nie wiesz na czym on polega i czego dotyczy. Nawet, jeśli został on już rozwiązany, będziesz wciąż miał problem, ponieważ nie rozpoznasz, że został rozwiązany. Taka właśnie sytuacja panuje na tym świecie. Problem oddzielenia, który jest naprawdę jedynym problemem, został już rozwiązany. Jednak to rozwiązanie nie jest rozpoznawane, ponieważ ten problem nie został rozpoznany.

Każdy na tym świecie wydaje się mieć swoje własne, szczególne problemy. Jednak one wszystkie są takie same i muszą być rozpoznane jako jeden wspólny problem, jeśli ma być zaakceptowane jedyne rozwiązanie, które wszystkie te problemy rozwiązuje. Kto może spostrzec, że jakiś problem został rozwiązany, jeśli myśli on, że ten problem jest zupełnie czymś innym? Nawet jeśli dana jest mu odpowiedź na ten problem, nie potrafi on dostrzec jej doniosłości.

Właśnie w takiej sytuacji się teraz znajdujesz. Masz już odpowiedź, ale wciąż nie jesteś pewien, czym jest problem. Wydajesz się stawiać czoła długiej serii różnych problemów i gdy tylko jeden jest rozstrzygnięty, pojawiają się wciąż następne. Wydają się nie mieć końca. Nie istnieje czas, w którym czułbyś się całkowicie wolny od problemów i w którym gościł by w tobie pokój.

Pokusa, by uznawać wielość problemów, jest pokusą utrzymywania nie rozwiązanych problemów w oddzieleniu. Ten świat wydaje się przedstawiać tobie olbrzymią ilość problemów, z których każdy wymaga innego rozwiązania. Taki postrzeganie musi stawiać cię w sytuacji, w której rozwiązanie twego problemu musi być nieodpowiednie i jego niepowodzenie jest nieuniknione.

Nikt nie mógłby rozwiązać wszelkich problemów, które ten świat wydaje się ustanawiać. Wydają się być one na tak wielu poziomach, w tak różnych formach i przedstawiać sobą tak różne treści, ze stawiają cię w beznadziejnej sytuacji. Niepokój i przygnębienie są nieuniknione, gdy na nie patrzysz. Niektóre z nich wyrastają niespodziewanie właśnie wtedy, gdy myślisz, że rozwiązałeś wszystkie poprzednie. Inne pozostają nierozwiązane, wyparte ze świadomości i przysłonięte chmurami zaprzeczenia, ale od czasu do czasu pojawiają się znowu, by cię nękać i straszyć, po czym zostają z powrotem ukryte, lecz wciąż nie rozwiązane.

Cała ta złożoność jest tylko desperacką próbą nierozpoznania problemu, a w ten sposób niedopuszczenia do tego, by został rozwiązany. Jeśli byś rozpoznał, że twoim jedynym problemem jest oddzielenie, bez względu na to, jaką ono formę przybiera, mógłbyś zaakceptować jego rozwiązanie, bo ujrzałbyś jego doniosłość. Postrzegając stałość leżącą u podstaw wszelkich problemów, które wydają się stawać przed tobą, zrozumiałbyś, że dysponujesz środkami, by rozwiązać je wszystkie. I chciałbyś wtedy użyć tych środków, ponieważ rozpoznałeś problem.

W dłuższych ćwiczeniach będziemy dziś pytać, na czym polega problem i jakie jest jego rozwiązanie. Nie będziemy zakładać, że już go znamy. Będziemy próbować uwalniać nasze umysły z wszystkich różnych rodzajów problemów, które myślimy, że mamy. Podejmiemy próbę uświadomienia sobie, że mamy tylko jeden problem, którego nie udało się nam rozpoznać. Zapytamy, co to za problem i poczekamy na odpowiedź. Otrzymamy ją. Wtedy poprosimy o rozwiązanie problemu. I będzie nam dane.

Ćwiczenia dzisiejsze przyniosą sukces w takim stopniu, w jakim nie będziemy się upierać przy określaniu problemu. Może nie odniesiesz sukcesu w odsunięciu od siebie wszystkich twych z góry przyjętych poglądów, ale to nie jest konieczne. Konieczne jest tylko to, byś wzbudził w sobie pewne wątpliwości, w kwestii prawdziwości twojej wersji poglądów na temat tego, czym są twe problemy. Próbujesz uznać, że otrzymałeś rozwiązanie problemu dzięki jego rozpoznaniu i w ten sposób problem może być doprowadzony do rozwiązania, a ty możesz odnaleźć pokój.

Krótsze ćwiczenia nie będą określone przez czas, ale przez potrzebę. Zobaczysz dziś wiele problemów, z których każdy domaga się rozwiązania. Twoje wysiłki będą kierowane w stronę rozpoznania, że istnieje tylko jeden problem i jedno rozwiązanie. Poprzez to rozpoznanie wszystkie problemy zostają rozwiązane. W tym rozpoznaniu j est pokój.

Nie daj się zwieść przez formę dzisiejszych problemów. Za każdym razem, gdy jakaś trudność wydaje się pojawiać, powiedz sobie szybko:

Niechaj właściwie rozpoznam ten problem, aby mógł być rozwiązany

Następnie staraj się zawiesić wszelki osąd na temat tego, co jest tym problemem. Jeśli to możliwe, zamknij swe oczy na chwilę i zapytaj, czym on jest. Usłyszysz i będzie ci odpowiedziane.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15