Lekcja 77

Lekcja 77.

Listen to “LEKCJA 77 – Mam prawo do cudo虂w.” on Spreaker.

Mam prawo do cud贸w.

Masz prawo do cud贸w, z powodu tego, czym jestes虂. Be台dziesz otrzymywa艂 cuda, z powodu tego, czym jest B贸g. Be台dziesz oferowa艂 cuda, poniewaz虈 jestes虂 zjednoczony z Bogiem. Jak wie台c proste jest zbawienie! Ono jest tylko og艂oszeniem twej prawdziwej Toz虈samos虂ci. W艂as虂nie to be台dziemy dzis虂 s虂wie台towac虂.

Twoje domaganie sie台 cud贸w nie lez虈y w twych iluzjach na sw贸j temat. Nie zalez虈y ono tez虈 od z虈adnych magicznych mocy, kt贸re sobie przypisa艂es虂, ani od z虈adnych rytua艂贸w, kt贸re sobie wymys虂li艂es虂. Ono wynika z prawdy o tobie. Ono wynika z tego, z虈e B贸g jest twoim Ojcem. Prawo do cud贸w by艂o juz虈 zapewnione tobie przy twym stwarzaniu i zagwarantowane przez prawa Boz虈e.

Dzis虂 be台dziemy domagac虂 sie台 cud贸w, do kt贸rych masz prawo, poniewaz虈 nalez虈a台 sie台 tobie. Obiecano ci pe艂ne uwolnienie od tego s虂wiata, kt贸ry wytworzy艂es虂. Zapewniono cie台, z虈e Kr贸lestwo Boz虈e jest w tobie i nigdy nie moz虈e byc虂 utracone. Nie prosimy o wie台cej niz虈 o to, co w s虂wietle prawdy do nas nalez虈y. Be台dziemy jednak dzis虂 takz虈e upewniac虂 sie台 co do tego, z虈e nie zadowolimy sie台 czyms虂 mniejszym.

Rozpocznij d艂uz虈sze c虂wiczenia m贸wia台c do siebie z ca艂kowita台 pewnos虂cia台, z虈e masz prawo do cud贸w. Zamykaja台c swe oczy, przypomnij sobie, z虈e prosisz tylko o to, co ci sie台 nalez虈y. Przypomnij sobie takz虈e, z虈e cuda nigdy nie sa台 odbierane jednemu i dawane drugiemu i z虈e prosza台c o swoje prawa popierasz prawa kaz虈dego. Cuda nie podlegaja台 prawom tego s虂wiata. Stosuja台 sie台 tylko do praw Boga.

Po tej kr贸tkiej fazie wste台pnej, czekaj spokojnie na zapewnienie, z虈e twoja pros虂ba jest spe艂niona. Prosi艂es虂 o zbawienie dla tego s虂wiata i o twoje w艂asne. Prosi艂es虂 bys虂 sta艂 sie台 s虂rodkiem, poprzez kt贸ry to sie台 spe艂nia. Nie moz虈esz nie zostac虂 o tym zapewniony. Prosisz tylko o to, by wype艂ni艂a sie台 Wola Boga.

Czynia台c to, tak naprawde台 nie prosisz o cos虂. Stwierdzasz fakt, kt贸remu nie moz虈na zaprzeczyc虂. Duch S虂wie台ty moz虈e cie台 tylko zapewnic虂, z虈e twoja pros虂ba jest spe艂niona. Fakt, kt贸ry zaakceptowa艂es虂, musi takim byc虂.

Dzis虂 nie ma miejsca na wa台tpliwos虂ci i niepewnos虂c虂. Wreszcie zadajemy prawdziwe pytanie. Odpowiedza台 jest proste stwierdzenie prostego faktu. Otrzymasz zapewnienie, o kt贸re pytasz.

Kr贸tsze c虂wiczenia be台da台 cze台ste i be台da台 takz虈e pos虂wie台cone przypomnieniu prostego faktu. M贸w sobie dzis虂 cze台sto:

Mam prawo do cud贸w.

Pros虂 o nie, gdy tylko pojawi sie台 sytuacja, w kt贸rej wo艂a sie台 o cuda. Rozpoznasz takie sytuacje. I poniewaz虈 nie polegasz na sobie w tym by cud osia台gna台c虂, masze pe艂ne prawo by go otrzymac虂, kiedy tylko o niego prosisz.

Pamie台taj takz虈e, by nie zadowolic虂 sie台 czyms虂 mniejszym, niz虈 doskona艂a odpowiedz虂. Gdybys虂 dozna艂 takiej pokusy, powiedz sobie szybko:

Nie przehandluje台 cud贸w na z虈ale i skarg

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15