Lekcja 74

Lekcja 74.

Listen to “LEKCJA 74 – Nie ma innej woli niż Wola Boga.” on Spreaker.

Nie ma innej woli oprócz Bożej.

Dzisiejsza idea może być uważana za główną myśl, w kierunku której zmierzają wszystkie nasze ćwiczenia. Jedyną Wolą jest Wola Boża. Gdy to uznasz, uznasz, że twoja wola jest Jego Wolą. Przekonanie, że możliwy jest między nimi konflikt, znika. Pokój zastępuje dziwną ideę, że jesteś rozdarty przez cele będące w konflikcie. Będąc wyrazem Woli Boga, nie masz żadnego innego celu, oprócz Jego celu.

Dzisiejsza idea niesie z sobą wielki pokój i ćwiczenia na dziś przeznaczone mają na celu jego odnalezienie. Sama idea jest w pełni prawdziwa. Zatem nie może wywoływać iluzji. Bez iluzji konflikt nie jest możliwy. Postarajmy się to dziś rozpoznać i doświadczyć pokoju, jaki to rozpoznanie przynosi.

Rozpocznij dłuższe ćwiczenia powtarzając te myśli kilka razy, powoli i z mocnym postanowieniem zrozumienia, co one znaczą i zatrzymania ich w umyśle:

Nie ma innej woli oprócz Bożej. Nie mogę więc pozostawać w konflikcie.

Następnie poświęć kilka minut na dodanie kilku powiązanych z tym myśli, takich jak:

Jestem spokojny.

Nic nie może mnie zaniepokoić. Moja wola jest Bożą Wolą. Moja wola i Boża Wola są jednym.

Bóg chce pokoju dla Swego Syna.

Podczas tej wstępnej fazy, bądź pewny, że szybko poradzisz sobie z jakimiś pozostającymi w konflikcie myślami, które mogą pojawić się w twym umyśle. Powiedz sobie wówczas natychmiast:

Jeśli masz jakieś myśli wywołujące konflikt, który wydaje się szczególnie trudny do rozwiązania, wybierz je do specjalnych rozważań. Przemyśl je krótko, ale bardzo dokładnie, ustal osobę czy osoby i sytuację lub sytuacje zaangażowane w ten konflikt i powiedz sobie:

Nie ma innej woli oprócz Bożej. Współdzielę ją z Nim. Moje konflikty dotyczące______nie mogą być prawdziwe.

Gdy już oczyścisz w ten sposób swój umysł, zamknij swe oczy i staraj się doświadczyć pokoju, do którego twa rzeczywistość daje ci prawo. Zanurz się w nią i poczuj jej bliskość wokół ciebie. Może zaistnieć pewna pokusa by pomylić te starania z wycofaniem się, ale różnica jest łatwa do wykrycia. Jeśli ci się powiedzie, będziesz odczuwał raczej wielką radość i narastaj ącążwawość, niż senność i osłabienie.

Radość jest cechą charakteryzującą pokój. Dzięki jej doświadczeniu rozpoznasz, że osiągnąłeś pokój. Jeśli odczuwasz, że zaczynasz się wycofywać, szybko powtórz dzisiejszą ideę i próbuj znowu. Czyń to tak często, jak jest to konieczne. Istnieje wyraźna korzyść w odmowie odwrotu i wycofania się, nawet jeśli nie doświadczasz pokoju, który chcesz osiągnąć.

W krótkich ćwiczeniach, które powinny być dziś wykonywane w regularnych, uprzednio wyznaczonych odstępach, mów sobie:

Nie ma innej woli oprócz Bożej. Dziś poszukuję Jego pokoju.

Następnie próbuj odnaleźć to, czego szukasz. Dobrze byłoby poświęcić na to minutę lub dwie co pół godziny, z zamkniętymi oczami, jeśli to możliwe.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15