Lekcja 74

Lekcja 74.

Listen to “LEKCJA 74 – Nie ma innej woli niz虈 Wola Boga.” on Spreaker.

Nie ma innej woli opr贸cz Boz虈ej.

Dzisiejsza idea mo偶e by膰 uwa偶ana za g艂贸wn膮 my艣l, w kierunku kt贸rej zmierzaj膮 wszystkie nasze聽c虂wiczenia. Jedyna台 Wola台 jest Wola Boz虈a. Gdy to uznasz, uznasz, z虈e twoja wola jest Jego Wola台. Przekonanie, z虈e moz虈liwy jest mie台dzy nimi konflikt, znika. Pok贸j zaste台puje dziwna台 idee台, z虈e jestes虂 rozdarty przez cele be台da台ce w konflikcie. Be台da台c wyrazem Woli Boga, nie masz z虈adnego innego celu, opr贸cz Jego celu.

Dzisiejsza idea niesie z soba台 wielki pok贸j i c虂wiczenia na dzis虂 przeznaczone maja台 na celu jego odnalezienie. Sama idea jest w pe艂ni prawdziwa. Zatem nie moz虈e wywo艂ywac虂 iluzji. Bez iluzji konflikt nie jest moz虈liwy. Postarajmy sie台 to dzis虂 rozpoznac虂 i dos虂wiadczyc虂 pokoju, jaki to rozpoznanie przynosi.

Rozpocznij d艂uz虈sze c虂wiczenia powtarzaja台c te mys虂li kilka razy, powoli i z mocnym postanowieniem zrozumienia, co one znacza台 i zatrzymania ich w umys虂le:

Nie ma innej woli opr贸cz Boz虈ej. Nie moge台 wie台c pozostawac虂 w konflikcie.

Naste台pnie pos虂wie台c虂 kilka minut na dodanie kilku powia台zanych z tym mys虂li, takich jak:

Jestem spokojny.

Nic nie moz虈e mnie zaniepokoic虂. Moja wola jest Boz虈a台 Wola台. Moja wola i Boz虈a Wola sa台 jednym.

B贸g chce pokoju dla Swego Syna.

Podczas tej wste台pnej fazy, ba台dz虂 pewny, z虈e szybko poradzisz sobie z jakimis虂 pozostaja台cymi w konflikcie mys虂lami, kt贸re moga台 pojawic虂 sie台 w twym umys虂le. Powiedz sobie w贸wczas natychmiast:

Jes虂li masz jakies虂 mys虂li wywo艂uja台ce konflikt, kt贸ry wydaje sie台 szczeg贸lnie trudny do rozwia台zania, wybierz je do specjalnych rozwaz虈an虂. Przemys虂l je kr贸tko, ale bardzo dok艂adnie, ustal osobe台 czy osoby i sytuacje台 lub sytuacje zaangaz虈owane w ten konflikt i powiedz sobie:

Nie ma innej woli opr贸cz Boz虈ej. Wsp贸艂dziele台 ja台 z Nim. Moje konflikty dotycza台ce______nie moga台 byc虂 prawdziwe.

Gdy juz虈 oczys虂cisz w ten spos贸b sw贸j umys艂, zamknij swe oczy i staraj sie台 dos虂wiadczyc虂 pokoju, do kt贸rego twa rzeczywistos虂c虂 daje ci prawo. Zanurz sie台 w nia台 i poczuj jej bliskos虂c虂 wok贸艂 ciebie. Moz虈e zaistniec虂 pewna pokusa by pomylic虂 te starania z wycofaniem sie台, ale r贸z虈nica jest 艂atwa do wykrycia. Jes虂li ci sie台 powiedzie, be台dziesz odczuwa艂 raczej wielka台 rados虂c虂 i narastaj a台ca台z虈wawos虂c虂, niz虈 sennos虂c虂 i os艂abienie.

Rados虂c虂 jest cecha台 charakteryzuja台ca台 pok贸j. Dzie台ki jej dos虂wiadczeniu rozpoznasz, z虈e osia台gna台艂es虂 pok贸j. Jes虂li odczuwasz, z虈e zaczynasz sie台 wycofywac虂, szybko powt贸rz dzisiejsza台 idee台 i pr贸buj znowu. Czyn虂 to tak cze台sto, jak jest to konieczne. Istnieje wyraz虂na korzys虂c虂 w odmowie odwrotu i wycofania sie台, nawet jes虂li nie dos虂wiadczasz pokoju, kt贸ry chcesz osia台gna台c虂.

W kr贸tkich c虂wiczeniach, kt贸re powinny byc虂 dzis虂 wykonywane w regularnych, uprzednio wyznaczonych odste台pach, m贸w sobie:

Nie ma innej woli opr贸cz Bo偶ej. Dzi艣 poszukuj臋 Jego pokoju.

Naste台pnie pr贸buj odnalez虂c虂 to, czego szukasz. Dobrze by艂oby pos虂wie台cic虂 na to minute台 lub dwie co p贸艂 godziny, z zamknie台tymi oczami, jes虂li to moz虈liwe.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15