Lekcja 71

Lekcja 71.

Listen to “LEKCJA 71 – Tylko Boży plan zbawienia będzie działał.” on Spreaker.

Tylko Boży plan zbawienia będzie działać.

Być może nie zdajesz sobie sprawy, że ego ustanowiło pewien plan zbawienia, przeciwny do Bożego. Jest to plan, w który wierzysz. Ponieważ jest on przeciwny do Bożego planu, wierzysz także, że zaakceptowanie Bożego planu, w miejsce planu ego, oznacza bycie potępionym. To, oczywiście, brzmi niedorzecznie. Jednak po rozważeniu tego, jak jest ten plan ego, prawdopodobnie zdasz sobie sprawę z tego, że jakkolwiek mogłoby to być niedorzeczne, ty jednak w to wierzysz.

Plan zbawienia ego koncentruje się wokół utrzymywania poczucia krzywdy i związanych z nim skarg i żalów. Utrzymuje on, że jeśliby ktoś inny mówił lub czynił inaczej, lub gdyby jakieś zewnętrzne okoliczności lub wydarzenia zostały zmienione, byłbyś zbawiony. Zatem źródło zbawienia jest stale postrzegane na zewnątrz ciebie. Każda skarga czy żal, jaki w sobie chowasz, jest twym oznajmieniem, w które wierzysz, mówiącym że „Jeśli to byłoby inne, byłbym zbawiony”. Zmiana w umyśle, niezbędna do zbawienia, jest zatem wymagana od wszystkich i wszystkiego, z wyjątkiem ciebie.

Rola powierzona twemu umysłowi w tym planie polega więc na tym by ustalić, co poza twym umysłem musi się zmienić, jeśli masz być zbawiony. Według tego planu, każde postrzegane źródło zbawienia jest do przyjęcia, pod warunkiem, że nie będzie skutecznie działać. To gwarantuje, że te bezowocne poszukiwania będą kontynuowane, ponieważ ta iluzja wciąż obstaje przy tym, iż chociaż nadzieja, związana z tym planem, dotychczas zawsze zawiodła, wciąż są podstawy do nadziei, że ten plan powiedzie się w innych miejscach i w odniesieniu do innych źródeł zbawienia. Ta iluzja upiera się, że może jednak inna osoba będzie lepiej służyć temu celowi i może jakaś inna sytuacja przyniesie jeszcze sukces.

Taki jest plan ego dla twojego zbawienia. Z pewnością możesz już zrozumieć, w jak ścisłej zgodności pozostaje on z główną doktryną ego, „Szukaj, ale nie znajduj”. Albowiem co mogłoby bardziej zagwarantować, że nie odnajdziesz zbawienia, niż skierowanie wszystkich twych wysiłków na poszukiwanie go tam, gdzie go nie ma?

Boży plan zbawienia jest skuteczny po prostu dlatego, że stosując się do jego wskazówek, szukasz zbawienia tam, gdzie ono jest. Ale jeśli masz odnieść sukces, tak jak Bóg obiecuje, że odniesiesz, musisz chcieć szukać tylko tam. W przeciwnym razie twój cel będzie podzielony i będziesz próbował realizować dwa plany zbawienia, które są diametralnie przeciwne do siebie pod każdym względem. Wynikiem tego może być tylko błąd, nieszczęście i rozpacz, w głębokim poczuciu porażki.

Jak możesz uwolnić się od tego? Bardzo prosto. Dzisiejsza idea stanowi odpowiedź. Tylko Boży plan zbawienia będzie działać. W tej kwestii nie może być żadnego konfliktu, ponieważ nie jest możliwa żadna alternatywa wobec Bożego planu, który cię zbawi. On jest jedynym planem, który przynosi pewny rezultat. On jest jedynym planem, który musi się powieść.

Przećwiczmy dziś uznawanie tej pewności. Cieszmy się, że istnieje odpowiedź, która gwarantuje rozwiązanie. Wszystko jest możliwe dla Boga. Musisz być zbawiony, ponieważ Jego plan nie może zawieść.

Rozpocznij każde z dwu dłuższych ćwiczeń myśląc o dzisiejszej idei i uświadamiając sobie, że zawiera ona dwie części, z których każda wnosi równy wkład do całości. Boży plan twego zbawienia będzie działać, a inne plany nie będą. Nie dopuść do tego, byś stał się przygnębiony lub zły z powodu tej drugiej części; ona jest nieodłączna od pierwszej części. A w pierwszej części tkwi twe pełne wyzwolenie od wszelkich twych szalonych prób i obłąkanych projektów by się uwolnić. One prowadziły tylko do twego przygnębienia i złości; jednak Boży plan powiedzie się. Doprowadzi do wyzwolenia i radości.

Pamiętając o tym, poświęćmy resztę czasu przeznaczonego dla rozszerzonych ćwiczeń na prośbę skierowaną do Boga, by ujawnił nam swój plan. Proś Go w sposób bardzo szczególny:

Gdzie chciałbyś bym poszedł?

Co chciałbyś bym powiedział i komu?

Powierz Mu w pełni resztę czasu przeznaczonego na sesję i pozwól Mu powiedzieć, co musisz uczynić, aby wypełnić Jego plan twojego zbawienia. On odpowie proporcjonalnie do twojej chęci słuchania Jego Głosu. Nie odmawiaj słuchania Go. Oczywisty fakt, że wykonujesz te ćwiczenia, dowodzi, że masz w sobie jakąś chęć słuchania. Ona wystarczy do tego, byś mógł domagać się Bożej odpowiedzi.

W krótszych ćwiczeniach mów sobie często, że Boży plan zbawienia i tylko Jego plan będzie działać, czuwaj nad sobą by nie ulec pokusie utrzymywania dziś jakichś żalów czy skarg i reaguj na nie za pomocą tej postaci dzisiejszej idei:

Skarżenie się jest niezgodne z Bożym planem zbawienia. I tylko Jego plan będzie działać.

Staraj się przypominać dzisiejszą ideę sześć do siedmiu razy dziennie. Nie mogłoby być lepszego sposobu na spędzenie pół minuty lub nawet mniej by przypomnieć sobie Źródło twojego zbawienia i ujrzeć Je tam, gdzie Ono jest.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15