Lekcja 7

Widzę  tylko  przeszłość.

W   tą   myśl   trudno   uwierzyć,   szczególnie   na   początku.   Jednak   stanowi   ona   racjonalną   podstawę   dla   wszystkich  poprzednich.

– Jest ona powodem, dla którego wszystko, co widzisz, nic nie znaczy (samo przez się).

– Jest ona powodem, dla którego wszystkiemu, co ma dla ciebie znaczenie, sam to znaczenie nadałeś.

– Jest ona powodem, dla którego nie rozumiesz niczego, co widzisz.

– Jest ona powodem, dla którego twoje myśli nie mają żadnego znaczenia i dla którego są one podobne do rzeczy, które widzisz.

– Jest ona powodem, dla którego nigdy nie jesteś poruszony z powodu, o którym myślisz.

– Jest ona powodem, dla którego jesteś poruszony, bo widzisz coś, czego nie ma.

Jest  niezwykle  trudno  zmienić  twe  stare  poglądy  na  temat  czasu,  ponieważ  wszystko,  w  co  wierzysz,  jest   zakorzenione  w  czasie  i  jest  utrzymywane  przez  to,  że  nie  uczysz  się  tych  nowych  idei  na  temat  czasu.   Jednak  dokładnie  dlatego  potrzebujesz  nowych  sposobów  pojmowania  czasu.  Ta  pierwsza  nowa  myśl  na   temat  czasu  nie  jest  naprawdę  tak  dziwna,  jak  by  się  to  mogło  na  początku  wydawać.

Spójrz   na   przykład   na   filiżankę.   Czy   widzisz   naprawdę   filiżankę,   czy   tylko   przeglądasz   swoje   przeszłe   doświadczenia,   kiedy   to   podnosiłeś   filiżankę   do   ust,   chciało   ci   się   pić,   piłeś   z   niej,   odczuwałeś   krawędź   filiżanki  na  swoich  wargach,  jadłeś  śniadanie,  i  tak  dalej?  Czy  twe  doznania  estetyczne  i  reakcje  względem   tej  filiżanki  nie  są  także  oparte  na  przeszłych  doświadczeniach?  Jak  inaczej  mógłbyś  wiedzieć,  czy  ten  rodzaj   filiżanki   stłucze   się,   jeśli   ją   upuścisz?   Co   wiesz   o   tej   filiżance   oprócz   tego,   czego   się   nauczyłeś   w   przeszłości?   Nie   miałbyś   żadnego   pojęcia   o   tym,   czym   jest   ta   filiżanka,   jeśli   byś   nie   miał   o   niej   wiedzy   pochodzącej  z  przeszłości.  Czy  więc  naprawdę  ją  widzisz?

Spójrz   wokół   siebie.   Dzisiejsza   idea   jest   jednakowo   prawdziwa   w   odniesieniu   do   wszystkiego,   na   co   spoglądasz.  Uznaj  to  i  zastosuj  tę  ideę  do  wszystkiego,  na  czym  spoczną  twoje  oczy,  działając  odruchowo,   bez  wybierania  tego  i  bez  czynienia  żadnych  rozróżnień.  Na  przykład:

W  tym  ołówku  widzę  tylko  przeszłość.  
W  tym  bucie  widzę  tylko  przeszłość.  
W   tej  dłoni  widzę  tylko  przeszłość.  
W  tym   ciele  widzę  tylko  przeszłość.  
W  tej   twarzy  widzę  tylko  przeszłość.

Nie  zatrzymuj  się  nad  jakąś  określoną  rzeczą  w  szczególności,  ale  też  pamiętaj,  by  niczego  specjalnie  nie   omijać.  Zerkaj  przelotnie  na  każdy  przedmiot  i  wtedy  przechodź  do  następnego.  Wystarczy  ćwiczyć  trzy  lub   cztery  razy  w  ciągu  dnia,  czas  trwania  ćwiczenia  około  minuty.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15