Lekcja 69

Lekcja 69.

Listen to “LEKCJA 69 – Moje z虈ale zas艂aniaja台 s虂wiat艂os虂c虂 s虂wiata we mnie.” on Spreaker.

Moje skargi ukrywaja台 s虂wiat艂os虂c虂 s虂wiata, kt贸ra jest we mnie.

Nikt nie moz虈e przygla台dac虂 sie台 temu, co jego skargi ukrywaja台. Poniewaz虈 twe z虈ale ukrywaja台 s虂wiat艂os虂c虂 s虂wiata, kt贸ra jest w tobie, kaz虈dy pozostaje w ciemnos虂ciach, a ty razem z nim. Ale jes虂li zas艂ona uczyniona z twych skarg zostanie podniesiona, zostaniesz wyzwolony wraz z nim. Wsp贸艂dziel swe zbawienie z tym, kto sta艂 obok ciebie, gdy by艂es虂 w piekle. On jest twym bratem w s虂wiat艂os虂ci s虂wiata, kt贸ra zbawia was obu.

Dzis虂 dokonajmy naste台pnej prawdziwej pr贸by dotarcia do s虂wiat艂a w tobie. Zanim podejmiemy sie台 tego w naszym bardziej przed艂uz虈onym okresie c虂wiczen虂, pos虂wie台c虂my kilka minut na mys虂lenie o tym, co zamierzamy uczynic虂. My pr贸bujemy dos艂ownie wejs虂c虂 w kontakt ze zbawieniem tego s虂wiata. Pr贸bujemy spojrzec虂 poza zas艂one台 ciemnos虂ci, kt贸ra trzyma je w ukryciu. Pr贸bujemy podnies虂c虂 te台 zas艂one台 i ujrzec虂, jak 艂zy Syna Boz虈ego znikaja台 w blasku s艂on虂ca.

Rozpocznijmy nasze d艂uz虈sze c虂wiczenia, w pe艂ni us虂wiadamiaja台c sobie, z虈e tak jest i ze stanowczym postanowieniem osia台gnie台cia tego, co jest dla nas droz虈sze, niz虈 cokolwiek innego. Zbawienie jest nasza台 jedyna台 potrzeba台. Nie ma tu, na tym s虂wiecie, innego celu i nie ma z虈adnej innej funkcji do wype艂nienia. Poznanie zbawienia jest naszym jedynym celem. Zakon虂czmy wie台c dzis虂 wszystkie nasze stare poszukiwania poprzez odnalezienie s虂wiat艂a w sobie i zatrzymanie go dla kaz虈dego, kto go szuka wraz z nami, by m贸c go razem z rados虂cia台 ogla台dac虂.

Teraz, bardzo spokojnie, z zamknie台tymi oczami, pozw贸l odejs虂c虂 wszystkiemu, co zajmuje twa台 s虂wiadomos虂c虂. Wyobraz虂 sobie sw贸j umys艂 jako ogromne ko艂o, otoczone warstwa台 cie台z虈kich, ciemnych chmur. Moz虈esz widziec虂 tylko chmury, poniewaz虈 zdaje ci sie台, z虈e stoisz na zewna台trz tego ko艂a, ca艂kowicie poza nim.

Z tego miejsca gdzie stoisz nie masz powodu by wierzyc虂, z虈e te chmury ukrywaja台 ols虂niewaja台ce s虂wiat艂o. Te chmury wydaja台 sie台 tobie byc虂 jedyna台 rzeczywistos虂cia台. Wydaja台 sie台 byc虂 wszystkim, co widzisz. Dlatego tez虈 nie pr贸bujesz przedostac虂 sie台 przez te chmury i znalez虂c虂 sie台 za nimi, chociaz虈 by艂by to jedyny spos贸b, dzie台ki kt贸remu bys虂 sie台 naprawde台 przekona艂, z虈e nie stanowia台 one substancjalnej, trudnej do pokonania bariery. Dzis虂 podejmiemy taka台 pr贸be台.

Gdy juz虈 zdasz sobie sprawe台 z wagi tego, co pr贸bujemy uczynic虂 dla ciebie i dla s虂wiata, postaraj sie台 usia台s虂c虂 w doskona艂ej ciszy, pamie台taja台c jak bardzo chcesz dotrzec虂 dzis虂 do s虂wiat艂a w tobie – teraz! Postan贸w przejs虂c虂 przez te chmury. Wycia台gnij do nich re台ke台 i dotknij ich w swym umys虂le. Odsun虂 je na bok swymi re台kami; poczuj je na swoich policzkach, na swym czole i powiekach, jak przez nie przechodzisz. Idz虂 naprz贸d; chmury nie moga台 cie台 zatrzymac虂.

Jes虂li wykonasz to c虂wiczenie prawid艂owo, poczujesz sie台 podniesiony i przeniesiony do przodu. Tw贸j niewielki wysi艂ek i ma艂a determinacja wezwa台 na pomoc moce wszechs虂wiata i Sam B贸g przeniesie cie台 z聽ciemnos虂ci do s虂wiat艂os虂ci. Pozostajesz w ca艂kowitej zgodzie z Jego Wola台. Nie moz虈esz doznac虂 poraz虈ki, poniewaz虈 twoja wola jest Jego Wola台.

Zaufaj dzis虂 swemu Ojcu i ba台dz虂 pewny, z虈e On cie台 us艂ysza艂 i odpowiedzia艂 ci. Moz虈esz jeszcze nie rozpoznac虂 Jego odpowiedzi, ale moz虈esz byc虂 niewa台tpliwie pewny, z虈e jest tobie dana i z虈e jeszcze ja台 rozpoznasz. Staraj sie台, w miare台 jak pr贸bujesz przedostac虂 sie台 przez chmury do s虂wiat艂a, utrzymywac虂 te台 pewnos虂c虂 w swym umys虂le. Pr贸buj zapamie台tac虂, z虈e nareszcie do艂a台czy艂es虂 swoja台 wole台 do Boz虈ej. Pr贸buj utrzymac虂 w swym umys虂le jasna台 mys虂l, z虈e to, co podejmujesz z Bogiem, musi sie台 powies虂c虂. Zatem pozw贸l, by moc Boga dzia艂a艂a w tobie i przez ciebie, z虈eby spe艂ni艂a sie台 Jego Wola wraz z twoja台.

W kr贸tkich c虂wiczeniach, podejmowanych tak cze台sto jak to jest moz虈liwe, biora台c pod uwage台 duz虈e znaczenie, jakie ma dzisiejsza idea dla ciebie i twojego szcze台s虂cia, przypomnij sobie, z虈e twoje skargi ukrywaja台 s虂wiat艂o s虂wiata przed twoja台 s虂wiadomos虂cia台. Przypomnij sobie takz虈e, z虈e nie szukasz tego s虂wiat艂a samotnie i z虈e wiesz, gdzie go szukac虂. Powiedz zatem:

Moje skargi ukrywaja台 s虂wiat艂os虂c虂 s虂wiata we mnie. Nie moge台 widziec虂 tego, co ukry艂em. Jednak chce台, by zosta艂o ono ods艂onie台te, dla mego zbawienia i zbawienia tego s虂wiata.

Na pewno powiedz sobie tez虈:

Jes虂li nie zaniecham tych skarg, to s虂wiat艂o s虂wiata be台dzie dla mnie zakryte,

jes虂li tylko jestes虂 kuszony, by utrzymywac虂 cos虂 dzis虂 przeciw komukolwiek.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15