Lekcja 68

Lekcja 68.

Listen to “LEKCJA 68 – Mi艂os虂c虂 nie z虈ywi z虈alu.” on Spreaker.

Mi艂os虂c虂 na nic sie台 nie skarz虈y.

Ty, kt贸ry jestes虂 stworzony przez mi艂os虂c虂 na jej podobien虂stwo, nie moz虈esz miec虂 do kogos虂 z虈alu czy skarz虈yc虂 sie台 na cos虂 i r贸wnoczes虂nie znac虂 swoja台 Jaz虂n虂. Skarz虈yc虂 sie台 na cos虂 oznacza zapomniec虂 kim jestes虂. Miec虂 poczucie krzywdy oznacza postrzegac虂 siebie jako cia艂o. Miec虂 z虈al do kogos虂 oznacza pozwolic虂 ego rza台dzic虂 twym umys艂em i skazac虂 cia艂o na s虂mierc虂. Moz虈e jeszcze w pe艂ni nie zdajesz sobie sprawy z tego, co przejawianie z虈alu i utrzymywanie poczucia krzywdy czyni w twym umys虂le. Ono wydaje sie台 oddzielac虂 cie台 od twego Z虂r贸d艂a i czynic虂 ciebie do Niego niepodobnym. Ono sprawia, z虈e wierzysz, iz虈 twe Z虂r贸d艂o jest takie samo, jak mys虂lisz, z虈e ty sie台 sta艂es虂, poniewaz虈 nikt nie moz虈e wyobrazic虂 sobie swego Stw贸rcy jako niepodobnego do niego.

Twoja Jaz虂n虂, od kt贸rej jestes虂 odcie台ty, lecz kt贸ra jest s虂wiadoma podobien虂stwa do Swego Stw贸rcy, wydaje sie台 spac虂, podczas gdy cze台s虂c虂 twego umys艂u, kt贸ra w swych snach tka swe iluzje, wydaje sie台 byc虂 s虂wiadoma. Czy wszystko to moz虈e brac虂 sie台 z z虈alu i poczucia krzywdy? O tak! albowiem ten, kt贸ry sie台 na cos虂 skarz虈y, zaprzecza, z虈e zosta艂 stworzony przez mi艂os虂c虂 i w jego snach o nienawis虂ci Stw贸rca sta艂 sie台 dla niego przeraz虈aja台cy. Kt贸z虈 moz虈e s虂nic虂 o nienawis虂ci i nie bac虂 sie台 Boga?

Jest tak pewne, z虈e ci, kt贸rzy sie台 na cos虂 skarz虈a台, zmienia台 swe wyobraz虈enie na temat Boga, jak jest pewne, z虈e B贸g stworzy艂 ich na Swoje podobien虂stwo i ustanowi艂 ich cze台s虂cia台 Siebie. Jest tak pewne, z虈e ci, kt贸rzy sie台 na cos虂 z虈ala台, be台da台 cierpiec虂 z powodu poczucia winy, jak jest pewne, z虈e ci, kt贸rzy przebaczaja台, odnajda台 pok贸j. Jest tak pewne, z虈e ci, kt贸rzy utrzymuja台 w sobie poczucie krzywdy, zapomna台 kim sa台, jak jest pewne, z虈e ci, kt贸rzy przebaczaja台, przypomna台 to sobie.

Czy nie chcia艂bys虂 zaniechac虂 swych skarg i z虈al贸w, jes虂li bys虂 wierzy艂, z虈e to wszystko prawda? Moz虈e mys虂lisz, z虈e nie potrafisz oddalic虂 od siebie swego poczucia krzywdy? Jest to po prostu sprawa motywacji. Dzis虂 postaramy sie台 dowiedziec虂, jak czu艂bys虂 sie台 bez skarz虈enia na cokolwiek. Jes虂li odniesiesz w tym choc虂by niewielki sukces, w贸wczas juz虈 nigdy wie台cej nie be台dziesz mia艂 problem贸w z motywacja台.

Rozpocznij dzisiejsza台 przed艂uz虈ona台 sesje台 c虂wiczeniowa台 od odnalezienia w swym umys虂le tych, kt贸rych uwaz虈asz za g艂贸wnych swych krzywdzicieli i do kt贸rych masz najwie台kszy z虈al. Niekt贸rych z nich be台dzie ci 艂atwo odnalez虂c虂. Naste台pnie pomys虂l o tych, wzgle台dem kt贸rych masz jakies虂 pozornie drobne skargi, ale kt贸rych lubisz, a moz虈e nawet uwaz虈asz, z虈e kochasz. Szybko stanie sie台 widoczne, z虈e nie istnieje nikt taki, wobec kt贸rego nie mia艂bys虂 z虈adnych zastrzez虈en虂. W艂as虂nie to uczyni艂o cie台 samotnym w ca艂ym wszechs虂wiecie w postrzeganiu samego siebie.

Postan贸w teraz postrzegac虂 wszystkich tych ludzi jako przyjaci贸艂. Zwr贸c虂 sie台 do nich wszystkich, m贸wia台c w mys虂lach do kaz虈dego z nich po kolei co naste台puje:

Chcia艂bym uwaz虈ac虂 ciebie za mojego przyjaciela, bym m贸g艂 sobie przypomniec虂, z虈e jestes虂 cze台s虂cia台 mnie i bym m贸g艂 poznac虂 samego siebie.

Spe台dz虂 pozosta艂a台 cze台s虂c虂 sesji c虂wiczeniowej staraja台c sie台 mys虂lec虂 o sobie jako o ca艂kowicie zaprzyjaz虂nionym z kaz虈dym i ze wszystkim, bezpiecznym w s虂wiecie, kt贸ry cie台 chroni i kocha i kt贸rego ty tez虈 kochasz. Pr贸buj聽odczuc虂 otaczaja台ce cie台 bezpieczen虂stwo, czuwaja台ce nad toba台 i be台da台ce dla ciebie oparciem. Spr贸buj uwierzyc虂, chociaz虈 na chwile台, z虈e nic nie jest wstanie cie台 skrzywdzic虂. A na zakon虂czenie sesji powiedz sobie:

Mi艂os虂c虂 na nic sie台 nie skarz虈y. Gdy pozwole台 wszystkim swym z虈alom odejs虂c虂, poznam, z虈e jestem w pe艂ni bezpieczny.

Kiedykolwiek jakas虂 mys虂l zawieraja台ca z虈al czy skarge台 znowu pojawi sie台, w贸wczas zastosuj kr贸tkie c虂wiczenie zawieraja台ce dzisiejsza台 idee台 w naste台puja台cej postaci:

Mi艂o艣膰 nigdy si臋 nie skar偶y. Nie zawiod臋 swojej Ja藕ni.

Dodatkowo, powtarzaj dzisiejsz膮 ide臋 kilka razy na godzin臋 w tej formie:

Mi艂o艣膰 nigdy si臋 nie skar偶y. Chcia艂bym do艣wiadczy膰 swojej Ja藕ni poprzez od艂o偶enie na bok wszystkich swych 偶al贸w i przebudzenie si臋 w Niej.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15