Lekcja 67

Lekcja 67.

Listen to “LEKCJA 67 – Miłość stworzyła mnie na Swoje podobieństwo.” on Spreaker.

Miłość stworzyła mnie na swoje podobieństwo.

Dzisiejsza idea jest całkowitym i dokładnym stwierdzeniem tego, czym jesteś. Oto dlaczego jesteś światłością świata. Oto dlaczego Bóg wyznaczył cię zbawicielem świata. Oto dlaczego Syn Boga oczekuje od ciebie swego zbawienia. Jest on zbawiony przez to czym jesteś. Podejmiemy dziś wszelkie wysiłki by sięgnąć po tę prawdę o tobie i uświadomić sobie w pełni, nawet jeśli tylko przez chwilę, że to jest prawda.

W dłuższym ćwiczeniu będziemy myśleć o twej rzeczywistości i jej całkowicie niezmienionej i niezmiennej natury. Rozpoczniemy od powtórzenia tej prawdy o tobie, a następnie przez kilka minut będziemy dodawać powiązane z nią myśli, takie jak:

Świętość stworzyła mnie świętym. Życzliwość stworzyła mnie życzliwym. Przydatność stworzyła mnie przydatnym. Doskonałość stworzyła mnie doskonałym.

Każdy atrybut, który jest w zgodzie z Bogiem, tak jak On definiuje Siebie, nadaje się do użycia. Staramy się dzisiaj unieważnić twoją definicję Boga i zastąpić ją Jego Własną definicją. Próbujemy także zaakcentować, że jesteś częścią Jego definicji Samego Siebie.

Kiedy już kilka takich powiązanych z dzisiejszą ideą myśli przejdzie przez twój umysł, próbuj porzucić wszelkie myśli po krótkiej przerwie przygotowawczej i staraj się wykroczyć poza twoje wyobrażenia i uprzedzenia na swój temat i sięgnąć do prawdy w tobie. Jeśli miłość stworzyła ciebie na swoje podobieństwo, ta Jaźń musi być w tobie. I gdzieś w twym umyśle Ona jest i czeka byś Ją odnalazł.

Możesz uznać za niezbędne powtarzanie dzisiejszej idei od czasu do czasu by zastąpić nią inne, zakłócające myśli. Możesz uznać też, że to nie wystarczy i że musisz kontynuować dodawanie innych myśli powiązanych z prawdą o tobie. Jednak może odniesiesz sukces wykraczając poza to i przerwiesz myślenie, a poprzez to wyciszenie umysłu na chwilę osiągniesz świadomość płomiennego światła, w którym rozpoznasz siebie takim, jakim stworzyła cię miłość. Bądź pewien, że uczynisz dziś wiele w przybliżeniu swej świadomości do prawdy, niezależnie od tego, czy będziesz miał poczucie odniesionego sukcesu, czy też nie.

Będzie szczególnie użyteczne, jeśli ćwiczenie dzisiejszej idei będzie się odbywać tak często, jak to jest możliwe. Potrzebujesz słuchać prawdy o sobie tak często jak to jest możliwe, ponieważ twój umysł jest mocno zaabsorbowany fałszywymi wyobrażeniami na temat samego siebie. Zatem słuchaj prawdy o sobie.

W krótkich okresach ćwiczeń staraj się uświadomić sobie, że o tej prawdzie nie mówi ci twój słaby, samotny głos. To Głos przemawiający w imieniu Boga przypomina ci o twoim Ojcu i twojej Jaźni. To jest Głos prawdy, zastępujący wszystko co ego mówi ci o sobie, prostą prawdą o Synu Boga. Jesteś stworzony przez miłość na jej podobieństwo.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15