Lekcja 63

Lekcja 63.

Listen to “LEKCJA 63 – Dzie台ki mojemu wybaczeniu s虂wiat艂o s虂wiata przynosi poko虂j kaz虈demu umys艂owi.” on Spreaker.

S虂wiat艂os虂c虂 s虂wiata dzie台ki mojemu przebaczeniu przynosi pok贸j do kaz虈dego umys艂u.

Jak s虂wie台ty jestes虂 ty, kt贸ry masz moc przynoszenia pokoju do kaz虈dego umys艂u! Jak b艂ogos艂awiony jestes虂 ty, kt贸ry moz虈esz nauczyc虂 sie台 rozpoznawac虂 s虂rodki pozwalaja台ce sprawic虂 to poprzez ciebie! Jaki cel m贸g艂by ci przynies虂c虂 wie台ksze szcze台s虂cie?

Z taka台 funkcja台 jestes虂 rzeczywis虂cie s虂wiat艂em s虂wiata. Syn Boga oczekuje od ciebie swego odkupienia. To do ciebie nalez虈y dac虂 mu je, poniewaz虈 ono nalez虈y do ciebie. Nie akceptuj zamiast tego b艂ahych cel贸w czy bezsensownych pragnien虂, bo w贸wczas zapomnisz o swojej funkcji i pozostawisz Syna Boga w piekle. To, o co jestes虂 proszony, nie jest pr贸z虈nym z虈yczeniem. Jestes虂 proszony o akceptacje台 zbawienia, kt贸re moz虈e byc虂 tobie dane.

Uznaja台c waz虈nos虂c虂 tej funkcji, be台dziemy szcze台s虂liwi przypominaja台c ja台 sobie dzis虂 bardzo cze台sto. Rozpoczniemy dzisiejszy dzien虂 jej potwierdzeniem i zakon虂czymy ten dzien虂 mys虂la台c o niej. A w cia台gu dnia, tak cze台sto jak to jest moz虈liwe, be台dziemy powtarzac虂 naste台puja台ce s艂owa:

S虂wiat艂os虂c虂 s虂wiata przynosi pok贸j kaz虈demu umys艂owi poprzez moje przebaczenie. Jestem s虂rodkiem, jaki B贸g ustanowi艂 dla zbawienia tego s虂wiata.

Jes虂li zamkniesz swoje oczy, w贸wczas stanie sie台 prawdopodobnie 艂atwiejsze, by powia台zane z ta台 idea台 mys虂li pojawi艂y sie台 w cia台gu minuty lub dw贸ch, kt贸re powinienes虂 pos虂wie台cic虂 na jej rozwaz虈anie. Jakkolwiek nie czekaj specjalnie na pojawienie sie台 takich okolicznos虂ci. Z虈adna okazja do wzmocnienia dzisiejszej idei nie powinna byc虂 zmarnowana. Pamie台taj, z虈e Syn Boga oczekuje od ciebie swego zbawienia. A kto, jak nie twoja Jaz虂n虂, musi byc虂 Jego Synem?

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15