Lekcja 62

Lekcja 62.

Listen to “LEKCJA 62 – Przebaczenie to moja funkcja, poniewaz虈 jestem s虂wiat艂os虂cia台 s虂wiata.” on Spreaker.

Moja台 funkcja台, jako s虂wiat艂os虂ci s虂wiata, jest przebaczenie.

To w艂as虂nie twoje przebaczenie przeniesie ten s虂wiat ciemnos虂ci do s虂wiat艂a. To w艂as虂nie twe przebaczenie pozwala ci rozpoznac虂 to s虂wiat艂o, dzie台ki kt贸remu widzisz. Przebaczenie stanowi demonstracje台 tego, z虈e jestes虂 s虂wiat艂os虂cia台 s虂wiata. Dzie台ki twemu przebaczeniu prawda o tobie rzeczywis虂cie powraca do twej pamie台ci. Zatem w twym przebaczeniu lez虈y twe zbawienie.

Iluzje na w艂asny temat i ten s虂wiat stanowia台 jednos虂c虂. Dlatego w艂as虂nie wszelkie przebaczenie jest darem z艂oz虈onym samemu sobie. Twoim celem jest odkryc虂, kim jestes虂, albowiem wypar艂es虂 sie台 w艂asnej Toz虈samos虂ci, atakuja台c stworzenie i jego Stw贸rce台. Teraz uczysz sie台 jak przypomniec虂 sobie prawde台. Albowiem ten atak musi byc虂 zasta台piony przez przebaczenie, aby mys虂li o z虈yciu mog艂y zasta台pic虂 mys虂li o s虂mierci.

Pamie台taj, z虈e wraz z kaz虈dym atakiem przywo艂ujesz swa台 w艂asna台 s艂abos虂c虂, a zawsze gdy przebaczasz, przywo艂ujesz si艂e台 Chrystusa w tobie. Czy zatem nie zaczynasz juz虈 rozumiec虂, co sprawi tobie przebaczenie? Usunie ono z twego umys艂u wszelkie poczucie s艂abos虂ci, przecia台z虈enia i zme台czenia. Usunie wszelki strach,聽wszelkie poczucie winy i wszelki b贸l. Przywr贸ci niezniszczalnos虂c虂 i moc, jaka台 B贸g da艂 Swemu Synowi, do twej s虂wiadomos虂ci.

Z rados虂cia台 rozpocznijmy i zakon虂czmy dzisiejszy dzien虂 c虂wicza台c dzisiejsza台 idee台 i stosuja台c ja台 przez ca艂y dzien虂 tak cze台sto jak jest to moz虈liwe. Ona pomoz虈e uczynic虂 ten dzien虂 tak szcze台s虂liwym dla ciebie, jak B贸g pragnie, bys虂 by艂. Ona pomoz虈e tez虈 tym, kt贸ry znajduja台 sie台 wok贸艂 ciebie, jak r贸wniez虈 i tym, kt贸rzy wydaja台 sie台 byc虂 bardzo daleko od ciebie, zar贸wno w czasie, jak i w przestrzeni, we wsp贸艂dzieleniu tego szcze台s虂cia wraz z toba台.

Tak cze台sto jak potrafisz, z zamknie台tymi oczami, jes虂li to moz虈liwe, m贸w dzis虂 do siebie:

Moja台 funkcja台, jako s虂wiat艂os虂ci s虂wiata, jest przebaczenie. Chcia艂bym wype艂nic虂 te台 funkcje台, bym m贸g艂 byc虂 szcze台s虂liwy.

Naste台pnie pos虂wie台c虂 minute台 lub dwie na rozwaz虈anie swej funkcji i szcze台s虂cia oraz uwolnienia, jakie ona tobie przyniesie. Pozw贸l powia台zanym z tym mys虂lom na swobodne pojawianie sie台, poniewaz虈 twoje serce rozpozna te s艂owa i tw贸j umys艂 ma s虂wiadomos虂c虂, z虈e sa台 one prawdziwe. Gdyby twoja uwaga ulega艂a rozproszeniu lub gdzies虂 b艂a台dzi艂a, powt贸rz dzisiejsza台 idee台 i dodaj:

Chcia艂bym o tym pami臋ta膰, poniewa偶 chc臋 by膰 szcz臋艣liwy.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15