Lekcja 62

Lekcja 62.

Listen to “LEKCJA 62 – Przebaczenie to moja funkcja, ponieważ jestem światłością świata.” on Spreaker.

Moją funkcją, jako światłości świata, jest przebaczenie.

To właśnie twoje przebaczenie przeniesie ten świat ciemności do światła. To właśnie twe przebaczenie pozwala ci rozpoznać to światło, dzięki któremu widzisz. Przebaczenie stanowi demonstrację tego, że jesteś światłością świata. Dzięki twemu przebaczeniu prawda o tobie rzeczywiście powraca do twej pamięci. Zatem w twym przebaczeniu leży twe zbawienie.

Iluzje na własny temat i ten świat stanowią jedność. Dlatego właśnie wszelkie przebaczenie jest darem złożonym samemu sobie. Twoim celem jest odkryć, kim jesteś, albowiem wyparłeś się własnej Tożsamości, atakując stworzenie i jego Stwórcę. Teraz uczysz się jak przypomnieć sobie prawdę. Albowiem ten atak musi być zastąpiony przez przebaczenie, aby myśli o życiu mogły zastąpić myśli o śmierci.

Pamiętaj, że wraz z każdym atakiem przywołujesz swą własną słabość, a zawsze gdy przebaczasz, przywołujesz siłę Chrystusa w tobie. Czy zatem nie zaczynasz już rozumieć, co sprawi tobie przebaczenie? Usunie ono z twego umysłu wszelkie poczucie słabości, przeciążenia i zmęczenia. Usunie wszelki strach, wszelkie poczucie winy i wszelki ból. Przywróci niezniszczalność i moc, jaką Bóg dał Swemu Synowi, do twej świadomości.

Z radością rozpocznijmy i zakończmy dzisiejszy dzień ćwicząc dzisiejszą ideę i stosując ją przez cały dzień tak często jak jest to możliwe. Ona pomoże uczynić ten dzień tak szczęśliwym dla ciebie, jak Bóg pragnie, byś był. Ona pomoże też tym, który znajdują się wokół ciebie, jak również i tym, którzy wydają się być bardzo daleko od ciebie, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, we współdzieleniu tego szczęścia wraz z tobą.

Tak często jak potrafisz, z zamkniętymi oczami, jeśli to możliwe, mów dziś do siebie:

Moją funkcją, jako światłości świata, jest przebaczenie. Chciałbym wypełnić tę funkcję, bym mógł być szczęśliwy.

Następnie poświęć minutę lub dwie na rozważanie swej funkcji i szczęścia oraz uwolnienia, jakie ona tobie przyniesie. Pozwól powiązanym z tym myślom na swobodne pojawianie się, ponieważ twoje serce rozpozna te słowa i twój umysł ma świadomość, że są one prawdziwe. Gdyby twoja uwaga ulegała rozproszeniu lub gdzieś błądziła, powtórz dzisiejszą ideę i dodaj:

Chciałbym o tym pamiętać, ponieważ chcę być szczęśliwy.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15