Lekcja 61

Lekcja 61.

Listen to “LEKCJA 61 – Jestem s虂wiat艂os虂cia台 s虂wiata.” on Spreaker.

Jestem s虂wiat艂os虂cia台 s虂wiata.

Dla ego, dzisiejsza idea jest typowym przyk艂adem samochwalstwa. Ale ego nie rozumie pokory, myla台c ja台 z poniz虈aniem czy deprecjacja台 samego siebie. Pokora polega na akceptacji twojej roli w zbawieniu i na niepodejmowaniu niczego innego. Nie jest pokora台 upieranie sie台, z虈e nie moz虈esz byc虂 s虂wiat艂os虂cia台 s虂wiata, jes虂li jest to funkcja nadana tobie przez Boga. Tylko arogancja mog艂aby zapewniac虂, z虈e ta funkcja nie moz虈e byc虂 twoja, a arogancja zawsze pochodzi od ego.

Prawdziwa pokora wymaga bys虂 zaakceptowa艂 dzisiejsza台 idee台, albowiem to G艂os Boga m贸wi ci, z虈e to jest prawda. Jest to pocza台tkowy krok w akceptacji twej prawdziwej funkcji na ziemi. Jest to olbrzymi krok w kierunku zaje台cia nalez虈nego ci miejsca w zbawieniu. To jest stanowcze stwierdzenie twego prawa do zbawienia i uznanie w tobie mocy, kt贸ra jest ci dana by zbawic虂 innych.

Mys虂l dzis虂 o tej idei tak cze台sto, jak to tylko jest moz虈liwe. Jest ona doskona艂a台 odpowiedzia台 na wszelkie iluzje i dlatego tez虈 jest doskona艂a台 odpowiedzia台 na wszelka台 pokuse台. Ona sprowadza do prawdy wszelkie wyobraz虈enia, jakie o sobie mia艂es虂 i pomaga tobie odejs虂c虂 w pokoju, gdy nie niesiesz juz虈 z soba台 z虈adnych cie台z虈ar贸w i jestes虂 pewny swojego celu.

Liczba dzisiejszych sesji c虂wiczeniowych powinna byc虂 tak duz虈a, jak to tylko jest moz虈liwe, chociaz虈 z虈adna z nich nie musi trwac虂 d艂uz虈ej niz虈 jedna lub dwie minuty. Powinny sie台 one rozpoczynac虂 powiedzeniem sobie:

Naste台pnie pomys虂l o tych stwierdzeniach przez kr贸tka台 chwile台, najlepiej z zamknie台tymi oczami, jes虂li okolicznos虂ci na to pozwalaja台. Pozw贸l, by w twym umys虂le pojawi艂o sie台 kilka powia台zanych z dzisiejsza台 idea台 mys虂li, ale jes虂li te mys虂li zaczna台 odbiegac虂 od g艂贸wnej idei dnia dzisiejszego, powt贸rz jeszcze raz dzisiejsza台 idee台.

Rozpocznij na pewno dzisiejszy dzien虂 sesja台 c虂wiczeniowa台 i zakon虂cz go sesja台 c虂wiczeniowa台. W ten spos贸b be台dziesz s虂wiadomy uznania prawdy o sobie samym, wzmacniaja台c ja台 w cia台gu dnia i ida台c spac虂 wraz z kolejnym potwierdzeniem swej funkcji i swego celu. Te dwie sesje c虂wiczeniowe moga台 byc虂 d艂uz虈sze niz虈 pozosta艂e, j es虂li uwaz虈asz, z虈e be台dzie to dla ciebie przydatne i jes虂li rzeczywis虂cie chcesz je przed艂uz虈yc虂.

Dzisiejsza idea wykracza daleko poza ma艂ostkowe pogla台dy ego w kwestii tego, czym jestes虂 i jaki jest tw贸j cel. Poniewaz虈 przynosi ona zbawienie, jest to oczywis虂cie konieczne. Idea ta stanowi pierwszy z kilku wielkich krok贸w, jakie podejmiemy w cia台gu naste台pnych kilku tygodni. Postaraj sie台 dzis虂 rozpocza台c虂 budowe台 solidnych podstaw dla tych zmian. Jestes虂 s虂wiat艂em s虂wiata. B贸g opar艂 Sw贸j plan zbawienia Swojego Syna na tobie.

 

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15