Lekcja 6

Jestem poruszony, ponieważ widzę coś, czego nie ma.

Ćwiczenia z tą ideą są bardzo podobne do poprzednich. Ponownie, jest konieczne by nazwać zarówno formę poruszenia (złość, strach, zmartwienie, depresja, i tak dalej) jak i postrzegane źródło tego poruszenia, bardzo szczególne dla każdego zastosowania tej idei. Na przykład:

Jestem zły na______, ponieważ widzę coś, czego nie ma. Jestem zmartwiony z powodu ______, ponieważ widzę coś, czego nie ma.

Dzisiejsza idea jest użyteczna w zastosowaniu do wszystkiego, co wydaje się ciebie poruszać i może z pożytkiem być użyta w ciągu dnia. Jednakże trzy lub cztery powtórzenia tego ćwiczenia, które są wymagane, powinny być, tak jak poprzednio, poprzedzone trwającym około minuty poszukiwaniem w umyśle poruszających myśli, do których należy zastosować tę ideę.
Znowu, jeśli opierasz się przed zastosowaniem tej idei do jakichś poruszających myśli bardziej niż do innych, przypomnij sobie dwie przestrogi podane w poprzedniej lekcji:

Nie ma małych poruszeń, irytacji, niepokojów. Wszystkie one jednakowo zakłócają spokój mego umysłu.

Oraz:

Nie mogę zatrzymywać tej formy mego poruszenia a pozwolić odejść innym. Zatem dla celów tych ćwiczeń będę uważał je za takie same.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15