Lekcja 59

Lekcja 59.

Listen to “LEKCJA 59 – powt贸rzenia lekcji 41-45” on Spreaker.

Naste台puja台ce idee sa台 dzis虂 do powt贸rzenia:

41. Gdziekolwiek ide台, B贸g idzie ze mna台.

Jak moge台 byc虂 samotny, kiedy B贸g idzie ze mna台? Jak moge台 wa台tpic虂 i byc虂 siebie niepewnym, kiedy w Nim mieszka doskona艂a pewnos虂c虂? Jak moge台 byc虂 czymkolwiek zaniepokojony, kiedy On spoczywa we mnie w absolutnym pokoju? Jak moge台 cierpiec虂, kiedy dzie台ki Niemu otacza mnie mi艂os虂c虂 i rados虂c虂? Nie powinienem wie台c utrzymywac虂 iluzji o sobie. Jestem doskona艂y, poniewaz虈 B贸g idzie ze mna台, gdziekolwiek ide台.

42. B贸g jest moja台 si艂a台. Widzenie duchowe jest jego darem.

Niechaj nie uz虈ywam dzis虂 moich w艂asnych oczu do patrzenia. Obym zechcia艂 zamienic虂 ma台 z虈a艂osna台 iluzje台 widzenia na widzenie duchowe, kt贸re jest mi dane przez Boga. Widzenie Chrystusowe jest Jego darem i On mi je da艂. Obym przywo艂a艂 dzis虂 do siebie ten dar, aby m贸g艂 mi on dzis虂 pom贸c zrozumiec虂 wiecznos虂c虂.

r

43. B贸g jest moim Z虂r贸d艂em. Nie moge台 widziec虂 poza Nim.

Moge台 widziec虂 jedynie to, co B贸g chce, bym widzia艂. Nie moge台 widziec虂 niczego innego. Poza Jego Wola台 znajduja台 sie台 tylko iluzje. To w艂as虂nie je wybieram, kiedy mys虂le台, z虈e moge台 widziec虂 poza Nim. To w艂as虂nie je wybieram, kiedy pr贸buje台 patrzec虂 poprzez oczy cia艂a. Jednak zosta艂o mi dane widzenie Chrystusowe, by je zasta台pic虂. To w艂as虂nie poprzez to duchowe widzenie postanawiam widziec虂.

44. B贸g jest s虂wiat艂em w kt贸rym widze台.

Nie moge台 widziec虂 w ciemnos虂ci. B贸g jest jedynym s虂wiat艂em. Zatem, jes虂li mam widziec虂, to tylko poprzez Niego. Pr贸bowa艂em okres虂lic虂, czym jest widzenie, ale pomyli艂em sie台. Teraz jest mi dane zrozumiec虂, z虈e B贸g jest s虂wiat艂em, w kt贸rym widze台. Niechaj wie台c powitam widzenie duchowe i szcze台s虂liwy s虂wiat, kt贸ry ono mi ukaz虈e.

45. B贸g jest Umys艂em, kt贸rym mys虂le台.

Nie mam mys虂li, kt贸rych nie wsp贸艂dziele台 z Bogiem. Nie mam mys虂li poza Bogiem, gdyz虈 nie mam umys艂u poza Nim. Be台da台c cze台s虂cia台 Jego Umys艂u, moje mys虂li sa台 Jego i Jego Mys虂li sa台 moje.

Lekcja 60.

Oto idee do powt贸rzenia na dzis虂:

46. B贸g jest Mi艂os虂cia台, w kt贸rej przebaczam.

B贸g nie przebacza, poniewaz虈 nigdy nie pote台pi艂. Niewinni nie moga台 obwiniac虂 i ci, kt贸rzy zaakceptowali ich niewinnos虂c虂, nie maja台 nic do przebaczania. Jednak przebaczenie jest s虂rodkiem, poprzez kt贸ry rozpoznam moja台 niewinnos虂c虂. Jest ono odzwierciedleniem Boz虈ej Mi艂os虂ci na ziemi. Ono przeniesie mnie tak blisko Nieba, z虈e Mi艂os虂c虂 Boga moz虈e tam mnie dosie台gna台c虂 i przenies虂c虂 do Niego.

47. B贸g jest si艂a台, kt贸rej ufam.

Nie przebaczam dzie台ki mojej w艂asnej sile. Przebaczam dzie台ki sile Boga we mnie, kt贸ra台 sobie przypominam w艂as虂nie wtedy, gdy przebaczam. Kiedy zaczynam widziec虂, rozpoznaje台 Jego odbicie na ziemi. Przebaczam wszystkim, poniewaz虈 czuje台 w sobie poruszenie Jego si艂y. I zaczynam przypominac虂 sobie Mi艂os虂c虂, o kt贸rej niegdys虂 postanowi艂em zapomniec虂, ale kt贸ra nie zapomnia艂a o mnie.

Jak bezpiecznie be台dzie s虂wiat wygla台dac虂, gdy be台de台 m贸g艂 go zobaczyc虂! Nie be台dzie podobny do niczego, co teraz zdaje mi sie台, z虈e widze台. Wszyscy i wszystko be台dzie sk艂aniac虂 sie台 ku mnie by mnie b艂ogos艂awic虂. A ja uznam kaz虈dego za swego najdroz虈szego Przyjaciela. Co mog艂oby byc虂 przeraz虈aja台ce w s虂wiecie, kt贸remu przebaczy艂em i kt贸ry mi przebaczy艂?

48. Nie ma si臋 czego ba膰.

49. G艂os Boz虈y przemawia do mnie przez ca艂y dzien虂.

Nie ma takiej chwili, w kt贸rej G艂os Boga przestaje wzywac虂 mnie do przebaczenia, aby mnie zbawic虂. Nie ma takiej chwili, w kt贸rej Jego G艂os zawodzi w kierowaniu moimi mys虂lami, przewodza台c mym dzia艂aniom i prowadza台c moje stopy. Zbliz虈am sie台 pewnym krokiem do prawdy. Nie moge台 is虂c虂 nigdzie indziej, poniewaz虈 G艂os Boga jest jedynym G艂osem i jedynym Przewodnikiem, kt贸ry zosta艂 dany Jego Synowi.

50. Jestem utrzymywany przez Mi艂os虂c虂 Boga.

Gdy s艂ucham G艂osu Boga, jestem utrzymywany Jego Mi艂os虂cia台. Gdy otwieram swoje oczy, Jego Mi艂os虂c虂 os虂wietla ten s虂wiat, bym go m贸g艂 zobaczyc虂. Gdy przebaczam, Jego Mi艂os虂c虂 przypomina mi, z虈e Jego Syn jest bezgrzeszny. I gdy spogla台dam na ten s虂wiat poprzez widzenie duchowe, kt贸re On mi da艂, przypominam sobie, z虈e jestem Jego Synem.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15