Lekcja 58

Lekcja 58.

Listen to “LEKCJA 58 – powtórzenia lekcji 36-40” on Spreaker.

Te idee są przeznaczone do powtórzenia na dziś:

36. Moja świętość obejmuje wszystko, co widzę.

Postrzeganie prawdziwego świata przybywa niewątpliwie z mojej świętości. Przebaczając, nie widzę już dłużej siebie jako winnego. Mogę zaakceptować niewinność, która jest prawdą o mnie. Świętość tego świata, widziana oczami zrozumienia, jest wszystkim co widzę, ponieważ mogę tworzyć obrazy tylko takich myśli, które na swój temat utrzymuję.

37. Moja świętość błogosławi świat.

Postrzeganie mojej świętości nie błogosławi tylko mnie samego. Wszyscy i wszystko, co widzę w jej świetle, współdzieli radość, jaką ona mi przynosi. Nie istnieje nic, co znajduje się poza tą radością, ponieważ nie istnieje nic, co nie współdzieli mojej świętości. Gdy rozpoznaję swoją świętość, wówczas świętość świata naprawdę opromienia każdego.

38. Nie istnieje nic, czego by moja świętość nie mogła uczynić.

Moja świętość ma nieograniczoną moc uzdrawiania, ponieważ jej zbawcza moc nie ma granic. A cóż jest takiego do zbawienia, jak nie iluzje? A czym są wszelkie iluzje, jak nie błędnymi ideami na mój własny temat? Moja świętość niweczy je wszystkie poprzez potwierdzenie prawdy o mnie. W obecności mej świętości, którą współdzielę z Samym Bogiem, wszystkie bożki znikają.

39. Moja świętość jest mym zbawieniem.

Moja świętość jest moim zbawieniem, ponieważ zbawia mnie ona od wszelkiej winy, a uznanie mojej świętości jest uznaniem mego zbawienia. Jest ona także uznaniem zbawienia tego świata. Gdy tylko akceptuję moją świętość, nic nie może mnie przestraszyć. A ponieważ jestem nieustraszony, wszyscy muszą współdzielić moje zrozumienie, które jest darem Bożym dla mnie i dla tego świata.

40. Jestem błogosławiony jako Syn Boga.

Właśnie w tym tkwi moje domaganie się wszelkiego dobra i tylko dobra. Jestem błogosławiony jako Syn Boga. Wszystko co dobre jest moje, ponieważ to właśnie Bóg mi przeznaczył. Nie mogę cierpieć z powodu straty, ubóstwa czy bólu, z powodu tego, Kim jestem. Mój Ojciec mnie wspiera, chroni i kieruje mną we wszystkim. Jego opieka nade mną jest nieskończona i pozostaje ze mną na zawsze. Jestem wiecznie błogosławiony jako Syn Boga.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15