Lekcja 56

Lekcja 56.

Listen to “LEKCJA 56 – powt贸rzenia lekcji 26-30” on Spreaker.

Nasze dzisiejsze powt贸rzenie zawiera naste台puja台ce idee:

26. Moje atakuja台ce mys虂li atakuja台 moja台 niezniszczalnos虂c虂.

Jak moge台 wiedziec虂 kim jestem, jes虂li postrzegam siebie jako wcia台z虈 atakowanego? B贸l, choroba, strata, staros虂c虂 i s虂mierc虂 wydaja台 sie台 byc虂 wcia台z虈 dla mnie zagroz虈eniem. Wszystkie me nadzieje, z虈yczenia i plany wydaja台 sie台 byc虂 na 艂asce s虂wiata, kt贸rego nie kontroluje台. Jednak pe艂ne bezpieczen虂stwo i ca艂kowite spe艂nienie sa台 moim dziedzictwem. Pr贸bowa艂em pozbawic虂 sie台 mojego dziedzictwa w zamian za ten s虂wiat, kt贸ry widze台. Ale B贸g zachowa艂 dla mnie me dziedzictwo. Moje w艂asne prawdziwe mys虂li naucza台 mnie czym ono jest.

27. Chce台 nade wszystko widziec虂.

Uznaja台c, z虈e to, co widze台, odzwierciedla to, czym mys虂le台, z虈e jestem, zdaje台 sobie sprawe台 z tego, iz虈 widzenie duchowe jest moja台 najwie台ksza台 potrzeba台. Ten s虂wiat, kt贸ry widze台, potwierdza przeraz虈aja台ca台 nature台 wyobraz虈enia samego siebie, jakie wytworzy艂em. Jes虂li chcia艂bym przypomniec虂 sobie kim jestem, w贸wczas staje sie台 sprawa台 zasadnicza台, bym pozwoli艂 odejs虂c虂 temu wyobraz虈eniu o sobie. Kiedy zasta台pi je prawda, be台dzie mi z pewnos虂cia台 dane widzenie duchowe. I poprzez to widzenie be台de台 spogla台da艂 na s虂wiat i na siebie z wyrozumia艂os虂cia台 i mi艂os虂cia台.

28. Nade wszystko chce台 widziec虂 inaczej.

S虂wiat, kt贸ry widze台, utrzymuje moje przeraz虈aja台ce widzenie samego siebie na swoim miejscu i gwarantuje jego kontynuacje台. Jes虂li widze台 ten s虂wiat tak, jak widze台 go teraz, prawda nie moz虈e wejs虂c虂 do mojej s虂wiadomos虂ci. Chcia艂bym, aby drzwi, przez kt贸re moz虈na wykroczyc虂 poza ten s虂wiat, zosta艂y dla mnie otwarte, abym m贸g艂 spojrzec虂 na to, co jest za nimi i ujrzec虂 s虂wiat, kt贸ry odzwierciedla Mi艂os虂c虂 Boga.

29. B贸g jest we wszystkim co widze台.

Za kaz虈dym wyobraz虈eniem, jakie wytworzy艂em, kryje sie台 niezamieniona prawda. Za kaz虈da台 zas艂ona台, jaka台 na艂oz虈y艂em na twarz mi艂os虂ci, pozostaje jej niezaciemnione s虂wiat艂o. Poza moimi wszelkimi szalonymi z虈yczeniami istnieje moja wola, zjednoczona z Wola台 mojego Ojca. B贸g jest wcia台z虈 i na zawsze wsze台dzie i we wszystkim. I my, kt贸rzy jestes虂my Jego cze台s虂cia台, przejrzymy wszystkie pozory i rozpoznamy znajduja台ca台 sie台 ponad nimi prawde台.

30. B贸g jest we wszystkim co widze台, poniewaz虈 B贸g jest w moim umys虂le.

W moim w艂asnym umys虂le, poza wszelkimi moimi szalonymi mys虂lami o oddzieleniu i o ataku, jest wiedza o tym, z虈e wszystko jest na zawsze zjednoczone. Nie utraci艂em wiedzy o tym, Kim jestem, albowiem tylko o niej zapomnia艂em. Jest ona utrzymywana dla mnie w Umys虂le Boga, kt贸ry nie opus虂ci艂 Swoich Mys虂li. I ja, kt贸ry jestem pos虂r贸d nich, stanowie台 jednos虂c虂 z nimi i jednos虂c虂 z Nim.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15