Lekcja 53

Lekcja 53.

Listen to “LEKCJA 53 – powt贸rzenia lekcji 11-15” on Spreaker.

Dzis虂 powt贸rzymy naste台puja台ce idee:

11. Moje nic nie znacza台ce mys虂li ukazuja台 mi nic nie znacza台cy s虂wiat.

Poniewaz虈 te mys虂li, kt贸rych jestem s虂wiadom, nic nie znacza台, s虂wiat, kt贸ry je odzwierciedla, nie moz虈e miec虂 znaczenia. Wytw贸rca tego s虂wiata jest szalony, i takim jest tez虈 to, co ten s虂wiat wytwarza. Rzeczywistos虂c虂 nie jest ob艂a台kana i opr贸cz szalonych mys虂li mam r贸wniez虈 prawdziwe mys虂li. Moge台 zatem widziec虂 prawdziwy s虂wiat, jes虂li patrze台 na moje prawdziwe mys虂li jak na przewodnika mojego widzenia.

12. Jestem poruszony, poniewaz虈 widze台 s虂wiat bez znaczenia.

Szalone mys虂li sa台 poruszaja台ce. Wytwarzaja台 bowiem s虂wiat, w kt贸rym nigdzie nie ma z虈adnego porza台dku. Tylko chaos rza台dzi s虂wiatem, kt贸ry przedstawia soba台 chaotyczne mys虂lenie, a chaos nie opiera sie台 na jakichkolwiek prawach. W takim s虂wiecie nie moge台 z虈yc虂 w pokoju. Jestem wdzie台czny, z虈e ten s虂wiat nie jest prawdziwy i z虈e w og贸le nie potrzebuje台 go widziec虂, chyba z虈e postanowie台 nadac虂 mu wartos虂c虂. Nie be台de台 cenic虂 tego, co jest ca艂kowicie szalone i nie ma znaczenia.

13. S虂wiat, kt贸ry jest bez znaczenia, rodzi strach.

To, co jest ca艂kowicie szalone, rodzi strach, poniewaz虈 jest ca艂kowicie zawodne i nie daje podstaw do zaufania. W szalen虂stwie nie moz虈na polegac虂 na niczym. Ono nie zapewnia bezpieczen虂stwa, ani nie daje nadziei. Ale taki s虂wiat nie jest prawdziwy. Nada艂em mu tylko z艂udzenie prawdziwos虂ci i cierpia艂em z powodu tego, z虈e w to z艂udzenie wierzy艂em. Teraz postanawiam wycofac虂 sie台 z tej wiary i oprzec虂 swe zaufanie na tym, co rzeczywiste. Dokonuja台c takiego wyboru uciekne台 od wszelkich skutk贸w tego s虂wiata strachu, poniewaz虈 uznaje台, z虈e on nie istnieje.

14. B贸g nie stworzy艂 s虂wiata bez znaczenia.

Jak moz虈e istniec虂 s虂wiat bez znaczenia, jes虂li B贸g go nie stworzy艂? On jest Z虂r贸d艂em wszelkiego znaczenia i wszystko, co jest prawdziwe, jest w Jego Umys虂le. Jest to takz虈e i w moim umys虂le, poniewaz虈 On stworzy艂 to wraz ze mna台. Dlaczego powinienem kontynuowac虂 utrzymywanie cierpienia z powodu skutk贸w moich szalonych mys虂li skoro moim domem jest doskona艂os虂c虂 stworzenia? Niech wie台c przypomne台 sobie moc mojej decyzji i rozpoznam, gdzie naprawde台 zamieszkuje台.

15. Moje mys虂li sa台 wyobraz虈eniami, kt贸re wytworzy艂em.

Wszystko, co widze台, jest odbiciem moich mys虂li. To w艂as虂nie moje mys虂li m贸wia台 mi gdzie jestem i czym jestem. Fakt, z虈e widze台 s虂wiat, w kt贸rym istnieje cierpienie, strata i s虂mierc虂, unaocznia mi, z虈e widze台 tylko odzwierciedlenie moich w艂asnych szalonych mys虂li i nie pozwalam moim prawdziwym mys虂lom rzucic虂 dobroczynnego s虂wiat艂a na to, co widze台. Jednak Boz虈a droga jest pewna. Wyobraz虈enia, kt贸re wytworzy艂em, nie moga台 uzyskac虂 nad Nim z虈adnej przewagi, poniewaz虈 nie jest moja台 wola台, by to sprawi艂y. Moja wola jest Jego Wola台 i nie be台de台 mia艂 z虈adnych bog贸w przed Nim.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15