Lekcja 49

Lekcja 49.

Listen to “LEKCJA 49 – G艂os Bo偶y m贸wi do mnie przez ca艂y dzie艅.” on Spreaker.

G艂os Boga m贸wi do mnie przez ca艂y dzien虂.

Jest ca艂kiem moz虈liwe, by s艂uchac虂 G艂osu Boga przez ca艂y dzien虂 bez przerywania w jakikolwiek spos贸b swojej zwyk艂ej aktywnos虂ci. Cze台s虂c虂 twojego umys艂u, w kt贸rej mieszka prawda, jest w sta艂ej 艂a台cznos虂ci z Bogiem, niezalez虈nie od tego, czy jestes虂 tego s虂wiadomy, czy nie. Istnieje takz虈e druga cze台s虂c虂 twego umys艂u, kt贸ra funkcjonuje w tym s虂wiecie i stosuje sie台 do praw tego s虂wiata. Ta cze台s虂c虂 jest stale rozproszona, z虂le zorganizowana i nie jest ona niczego pewna.

Cze台s虂c虂, kt贸ra s艂ucha G艂osu Boga, jest spokojna, zr贸wnowaz虈ona i ca艂kowicie wszystkiego pewna. Jest to naprawde台 jedyna cze台s虂c虂, kt贸ra istnieje. Ta druga cze台s虂c虂 jest dzika台 iluzja台, ob艂a台kana台 i szalona台 oraz pod kaz虈dym wzgle台dem nierzeczywista台. Staraj sie台 dzisiaj jej nie s艂uchac虂. Pr贸buj utoz虈samic虂 sie台 z ta台 cze台s虂cia台 twego umys艂u, gdzie rza台dzi wiecznie cisza i spok贸j. Spr贸buj us艂yszec虂 wo艂aja台cy do ciebie z mi艂os虂cia台 G艂os Boga, kt贸ry ci przypomina, z虈e tw贸j Stw贸rca nie zapomnia艂 o Swoim Synu.

Be台dziemy potrzebowac虂 co najmniej czterech pie台ciominutowych sesji c虂wiczeniowych, a nawet wie台cej, jes虂li to moz虈liwe. Spr贸bujemy rzeczywis虂cie us艂yszec虂 G艂os Boz虈y, przypominaja台cy ci o Nim i o twojej Jaz虂ni. Be台dziemy podchodzic虂 do tych najszcze台s虂liwszych i najs虂wie台tszych mys虂li z zaufaniem, wiedza台c, z虈e czynia台c tak, 艂a台czymy nasza台 wole台 z Wola台 Boga. On chce, bys虂 s艂ucha艂 Jego G艂osu. Da艂 ci go po to, bys虂 go us艂ysza艂.

S艂uchaj w g艂e台bokiej ciszy. Ba台dz虂 bardzo spokojny i otw贸rz sw贸j umys艂. Porzuc虂 wszelkie ha艂as虂liwe piski i chore wyobraz虈enia, kt贸re przykrywaja台 twoje prawdziwe mys虂li i przys艂aniaja台 tw贸j wieczny zwia台zek z Bogiem. Zatop sie台 g艂e台boko w pokoju, kt贸ry czeka na ciebie poza szalonymi i burzliwymi mys虂lami oraz widokami i dz虂wie台kami tego ob艂a台kanego s虂wiata. Ty do niego nie nalez虈ysz. Pr贸bujemy dotrzec虂 do twojego prawdziwego domu. Pr贸bujemy dotrzec虂 do miejsca, gdzie naprawde台 jestes虂 mile witany. Pr贸bujemy dotrzec虂 do Boga.

Nie zapomnij powtarzac虂 dzisiejszej idei bardzo cze台sto. Czyn虂 to z otwartymi oczami, jes虂li jest to konieczne, ale zamknij je, gdy jest to tylko moz虈liwe. Gdy tylko moz虈esz, usia台dz虂 w milczeniu ii powtarzaj dzisiejsza台 idee台, zamykaja台c swe oczy na ten s虂wiat i us虂wiadamiaja台c sobie, z虈e zapraszasz G艂os Boga, by do ciebie przem贸wi艂.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15