Lekcja 38

Lekcja 38.

Listen to “LEKCJA 38 – Nie ma niczego, czego moja świętość nie może uczynić” on Spreaker.

Nie istnieje nic, czego moja świętość nie może uczynić.

Twoja świętość odwraca wszelkie prawa tego świata. Jest ona poza wszelkimi ograniczeniami czasu, przestrzeni, odległości i nie jest w żaden sposób limitowana. Twoja świętość jest całkowicie nieograniczona w swojej mocy, ponieważ ustanawia ciebie Synem Boga, w jedności z Umysłem swego Stwórcy.

Poprzez twoją świętość moc Boga stała się czymś oczywistym. Poprzez twoją świętość moc Boga stała się dostępna. I nie ma niczego, czego ta moc nie może uczynić. Twoja świętość zatem może usunąć wszelki ból, może zakończyć wszelki smutek i może rozwiązać wszelkie problemy. Ona może tak działać zarówno w odniesieniu do ciebie, jak i do kogokolwiek innego. Ma jednakową moc pomagania każdemu, ponieważ ma jednakową moc by zbawić każdego.

Tak jak ty jesteś święty, święte jest wszystko, co Bóg stworzył. Jesteś święty, ponieważ wszystkie rzeczy, które On stworzył, są święte. I wszystkie rzeczy, które On stworzył są święte, ponieważ ty jesteś święty. W dzisiejszych ćwiczeniach zastosujemy moc twojej świętości do wszelkich problemów, trudności i wszelkiego cierpienia, w każdej formie o jakiej zdarzy się tobie pomyśleć, dotyczących ciebie lub kogoś innego. Nie będziemy czynić żadnych rozróżnień, ponieważ nie ma żadnych rozróżnień.

W czasie czterech dłuższych okresów ćwiczeń, z których każdy powinien trwać pełne pięć minut, powtórz dzisiejszą myśl przewodnią, zamknij oczy i przeglądaj swój umysł w poszukiwaniu wszelkiego rodzaju poczucia straty i nieszczęścia, tak jak ty to widzisz. Staraj się czynić jak najmniej rozróżnień pomiędzy sytuacją, która jest trudna dla ciebie, a taką, która jest trudna dla kogokolwiek innego. Zidentyfikuj dokładnie tę sytuację, a także imię rozważanej osoby. Użyj tej formy zastosowania dzisiejszej idei:

W sytuacji dotyczącej _______ , w której postrzegam siebie, nie ma nic, czego moja

świętość nie może uczynić.

W sytuacji dotyczącej________ , w której _______ widzi siebie, nie ma nic, czego

moja świętość nie może uczynić.

Od czasu do czasu możesz chcieć urozmaicić tę procedurę i dodać jakieś swoje istotne myśli. Możesz, na przykład, pragnąć dołączyć takie myśli jak:

Nie istnieje nic, czego moja świętość nie może uczynić, ponieważ w niej jest zawarta moc Boga.

Wprowadź wszelkie modyfikacje, jakie do ciebie przemawiają, ale cały czas trzymaj się tematu, „Nie istnieje nic, czego moja świętość nie może uczynić”. Celem dzisiejszego ćwiczenia jest wzbudzenie w tobie poczucia tego, że masz zwierzchnictwo nad wszelkimi rzeczami, z powodu tego, czym jesteś.

W trakcie często powtarzanych krótkich ćwiczeń, zastosuj ideę dnia w swej oryginalnej formie, chyba, że pojawi się, lub przyjdzie ci do głowy jakiś szczególny problem, dotyczący ciebie lub kogoś innego. W takim przypadku zastosuj tę ideę do owego problemu używając bardziej określonej formy.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15