Lekcja 361

Ko艅cowe lekcje.
Listen to “LEKCJE 361- 365: T臋 艣wi臋t膮 chwil臋 daj臋 Tobie.Ty przejmij prowadzenie,albowiem chc臋 i艣膰 za Tob膮,pewien,偶e Twoje przewodnictwo niesie mi pok贸j” on Spreaker.

Wste台p

Nasze kon虂cowe lekcje be台da台 w takim stopniu wolne od s艂贸w, w jakim stopniu to jest moz虈liwe. Uz虈yjemy ich tylko na pocza台tku naszych c虂wiczen虂 i tylko po to, by przypomniec虂 sobie, z虈e zamierzamy wykroczyc虂 poza s艂owa. Zwr贸c虂my sie台 do Tego, kt贸ry wskazuje droge台 i sprawia, z虈e nasze kroki staja台 sie台 pewne. Jemu pozostawiamy te lekcje i odta台d Jemu powierzamy nasze z虈ycie. Albowiem nie chcielibys虂my zn贸w przywracac虂 w sobie wiary w grzech, kt贸ra sprawi艂a, z虈e ten s虂wiat wydawa艂 sie台 brzydki i zagroz虈ony, atakuja台cy i niszcza台cy, niebezpieczny pod kaz虈dym wzgle台dem i zdradziecki, gdzie nie moz虈na nikomu ufac虂 i nie ma nadziei na ucieczke台 od b贸lu.

Jedyna台 droga台, by odnalez虂c虂 pok贸j, kt贸ry B贸g nam da艂, jest Jego droga. Kaz虈dy musi w kon虂cu poda台z虈ac虂 Jego droga台, poniewaz虈 to ona wiedzie do celu, jaki Sam B贸g wyznaczy艂. W tym s虂nie, uczynionym przez czas, ta droga wydaje sie台 byc虂 gdzies虂 bardzo daleko. Jednak, w s虂wietle prawdy, ona juz虈 tu jest; prawda juz虈 s艂uz虈y nam jako 艂askawy przewodnik po tej drodze. Poda台z虈ajmy razem droga台, kt贸ra台 prawda nam wskazuje. I poprowadz虂my wielu naszych braci, kt贸rzy szukaja台 tej drogi, ale jej nie znajduja台.

I zaprze台gnijmy do tego celu nasze umys艂y, by tak kierowa艂y wszystkimi naszymi mys虂lami, az虈eby s艂uz虈y艂y one funkcji zbawienia. Jest nam bowiem dany cel, aby zbawic虂 ten s虂wiat. Ten cel wyznaczy艂 dla nas B贸g. To do Niego nalez虈y poszukiwane przez nas zakon虂czenie tego naszego snu, a nie do nas. Albowiem wszystko, co obdarzymy swym przebaczeniem, rozpoznamy niezawodnie jako cze台s虂c虂 Samego Boga. I w ten spos贸b Jego pamie台c虂 zostanie przywr贸cona, ca艂kowicie i w pe艂ni.

Jest nasza台 funkcja台 by przypomniec虂 sobie i pamie台tac虂 Go na ziemi, tak jak jest nam dane byc虂 Jego W艂asnym dope艂nieniem w prawdziwej rzeczywistos虂ci. Nie zapominajmy, z虈e nasz cel jest wsp贸艂dzielony, poniewaz虈 to jest tego rodzaju pamie台tanie, kt贸re zawiera pamie台c虂 Boga i pokazuje droge台 do Niego i do Jego Niebian虂skiego pokoju. I czyz虈 nie przebaczymy naszemu bratu, kt贸ry moz虈e nam to zaoferowac虂? On jest droga台, prawda台 i z虈yciem, kt贸ry pokazuje nam droge台. W nim mieszka zbawienie, oferowane nam poprzez to, z虈e聽mu przebaczymy.

Nie zakon虂czymy tego roku c虂wiczen虂 nie otrzymawszy daru, kt贸ry nasz Ojciec obieca艂 Swojemu s虂wie台temu Synowi. Teraz nam przebaczono. I jestes虂my zbawieni od wszelkiego gniewu, kt贸ry, jak mys虂lelis虂my, nalez虈a艂 do Boga, bowiem przekonalis虂my sie台, z虈e to by艂 tylko z艂y sen. Jest nam przywr贸cone zdrowie psychiczne i teraz rozumiemy, z虈e z艂os虂c虂 jest czyms虂 szalonym, atak jest ob艂a台kany, a zemsta jest tylko g艂upim urojeniem. Zostalis虂my zbawieni od gniewu, poniewaz虈 dowiedzielis虂my sie台, z虈e bylis虂my w b艂e台dzie. Nic ponadto. Czyz虈 jakis虂 ojciec jest z艂y na swego syna tylko dlatego, z虈e nie zrozumia艂 on prawdy?

Przybywamy do Boga i m贸wimy szczerze, z虈e niczego nie rozumielis虂my i prosimy Go by pom贸g艂 nam nauczyc虂 sie台 Jego lekcji, poprzez G艂os Jego W艂asnego Nauczyciela. Czyz虈 chcia艂by On skrzywdzic虂 Swego Syna? Czy tez虈 chcia艂by On pos虂pieszyc虂 z odpowiedzia台, m贸wia台c, 鈥濼o jest M贸j Syn i wszystko co mam jest jego? Ba台dz虂 pewien, z虈e on odpowie w ten spos贸b, bowiem sa台 to Jego W艂asne s艂owa skierowane do ciebie. I niczego wie台cej nikt juz虈 nie moz虈e miec虂, poniewaz虈 w tych s艂owach jest wszystko co jest i wszystko co be台dzie w kaz虈dym czasie i w wiecznos虂ci.

Lekcje 361-365.

Ta台 s虂wie台ta台 chwile台 chcia艂bym dac虂 Tobie.

Prowadz虂 mnie. Albowiem chcia艂bym za Toba台 poda台z虈ac虂,

pewien, z虈e Twoje kierowanie przyniesie mi pok贸j.

Gdy potrzebuje台 pomocnego s艂owa, On mi je da. Jes虂li potrzebuje台 mys虂li, On takz虈e mi ja台 da. I jes虂li potrzebuje台 tylko ciszy, spokoju i otwartego umys艂u, sa台 to dary, kt贸re na pewno otrzymam od Niego. On kieruje sie台 moimi pros虂bami. Us艂yszy mnie i mi odpowie, gdyz虈 m贸wi w imieniu Boga, mojego Ojca i Jego s虂wie台tego Syna.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15