Lekcja 354

Lekcja 354.

Pozostajemy razem, Chrystus i ja, w pokoju,

mając pewność celu. A w Nim

jest Jego Stwórca, tak jak jest On również we mnie.

Moja jedność z Chrystusem ustanawia mnie Twoim Synem, poza zasięgiem działania czasu i całkowicie niepodlegającym żadnym prawom oprócz Twoich. Nie mam żadnej jaźni oprócz Chrystusa, który jest we mnie. Nie mam żadnego celu, oprócz Jego celu. A On jest podobny do Swego Ojca. Zatem muszę stanowić jedność zarówno z Tobą jak i z Nim. Albowiem kto jest Chrystusem jak nie Twój Syn, taki, jakim Go stworzyłeś? I czym ja jestem, jak nie Chrystusem, który jest we mnie?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help