Lekcja 350

Lekcja 350.

Listen to “LEKCJA 350 – Cuda odzwierciedlają wieczną Miłość Boga. Ofiarować je to pamiętać o Nim i dzięki tej pamięci zbawiać świat.” on Spreaker.

Cuda odzwierciedlają wieczną Miłość Boga. Oferowanie tych cudów przypomina o Nim, i poprzez tę pamięć o Nim zbawia ten świat.

To, co przebaczamy, staje się częścią nas, zgodnie z tym, jak postrzegamy siebie. Syn Boga, będąc takim, jakim go stworzyłeś, zawiera w sobie wszystko. Tylko dzięki przebaczeniu może on dotrzeć do Twojej pamięci. Jego myśli nie mają wpływu na to, czym on jest. Ale to, co on widzi, jest bezpośrednim skutkiem jego myśli. Zatem, mój Ojcze, chciałbym się zwrócić do Ciebie. Tylko Twoja pamięć mnie oswobodzi. I tylko moje przebaczenie naucza mnie, bym pozwolił Twojej pamięci powrócić do mnie i bym dawał ją z wdzięcznością temu światu.

I w miarę gromadzenia cudów, które od Niego przychodzą, staniemy się naprawdę wdzięczni. Albowiem gdy będziemy Go pamiętać, zostanie nam przywrócony Jego Syn w rzeczywistości Miłości.

 

 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15