Lekcja 34

Lekcja 34.

Listen to “LEKCJA 34 – Mo虂g艂bym zamiast tego widziec虂 poko虂j.” on Spreaker.

Zamiast tego m贸g艂bym widziec虂 pok贸j.

Idea na dzien虂 dzisiejszy zaczyna opisywac虂 warunki, kt贸re dominuja台 w odmiennych sposobach widzenia. Pok贸j wewne台trzny jest wyraz虂nie wewne台trzna台 sprawa台. Musi on zaczynac虂 sie台 od twych w艂asnych mys虂li i potem rozprzestrzeniac虂 sie台 na zewna台trz. Pokojowe postrzeganie s虂wiata powstaje z pokoju twego umys艂u.

Dla dzisiejszej lekcji wymagane sa台 trzy d艂uz虈sze okresy c虂wiczen虂. Doradza sie台, by jeden zaczyna艂 sie台 rano, drugi wieczorem, a ten ostatni powinien naste台powac虂 pomie台dzy tymi dwoma, w czasie, kt贸ry wydaje sie台 najbardziej sprzyjaja台cy jes虂li chodzi o gotowos虂c虂 podje台cia c虂wiczenia. Wszystkie c虂wiczenia powinny byc虂聽wykonane z zamknie台tymi oczami. Dzisiejsza idea powinna byc虂 zastosowana do twego wewne台trznego s虂wiata.

Dla kaz虈dego okresu c虂wiczen虂 wymaga sie台 oko艂o pie台ciu minut przeszukiwania umys艂u. Przegla台daj sw贸j umys艂 by odnalez虂c虂 le台kliwe mys虂li, sytuacje wywo艂uja台ce niepok贸j, 鈥瀘braz虈aja台ce” cie台 osoby lub nieprzyjemne wydarzenia, lub cokolwiek innego, wzgle台dem czego z虈ywisz niemi艂e mys虂li. Zauwaz虈 je swobodnie, powtarzaja台c idee台 dnia dzisiejszego powoli w miare台 jak postrzegasz je pojawiaja台ce sie台 w twym umys虂le i pozw贸l kaz虈dej odejs虂c虂, by zosta艂a zasta台piona przez naste台pna台.

Jez虈eli zaczynasz dos虂wiadczac虂 trudnos虂ci w mys虂leniu o konkretnych osobach czy sytuacjach, kontynuuj powtarzanie sobie tej idei w spos贸b pozbawiony pos虂piechu, bez odnoszenia jej do czegokolwiek w szczeg贸lnos虂ci. Jednak upewnij sie台, z虈e niczego szczeg贸lnego nie wy艂a台czasz.

Kr贸tsze zastosowania idei maja台 byc虂 cze台ste i c虂wiczyc虂 nalez虈y je zawsze, kiedy czujesz, z虈e tw贸j pok贸j jest w jakikolwiek spos贸b zagroz虈ony. Celem tego jest ochronic虂 siebie przed pokusa台 w cia台gu ca艂ego dnia. Jez虈eli jakas虂 szczeg贸lna forma pokusy pojawia sie台 w twym umys虂le, c虂wiczenie powinno przyja台c虂 taka台 forme台:

Zamiast tego, co widze台 teraz w tej sytuacji, m贸g艂bym widziec虂 w niej pok贸j.

Jez虈eli naruszenie pokoju twego umys艂u przybiera postac虂 bardziej uog贸lnionych, niekorzystnych emocji, takich jak depresja, niepok贸j lub zmartwienie, uz虈yj tej idei w swej pierwotnej formie. Jez虈eli uwaz虈asz, z虈e potrzebujesz wie台cej razy zastosowac虂 dzisiejsza台 idee台, by pom贸c sobie zmienic虂 sw贸j umys艂 w jakiejs虂 szczeg贸lnej sprawie, pr贸buj pos虂wie台cic虂 kilka minut na powtarzanie tej idei tak d艂ugo, az虈 odczujesz ulge台. Be台dzie dla ciebie pomocne, jes虂li powiesz sobie:

Moge台 zasta台pic虂 pokojem swoje odczuwanie depresji, niepokoju lub zmartwienia [lub moje mys虂li o tej sytuacji, osobie lub wydarzeniu].

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15