Lekcja 332

Lekcja 332.

Listen to “LEKCJA 333 – Wybaczenie ko艅czy tutaj sen o konflikcie.” on Spreaker.

Strach wie台zi ten s虂wiat. Przebaczenie go uwalnia.

Ego wytwarza iluzje. Prawda niweczy jego z艂e sny poprzez oddzia艂ywanie swym s虂wiat艂em. Prawda nigdy nie przeprowadza ataku. Ona tylko jest. I poprzez jej obecnos虂c虂 umys艂 wycofuje sie台 ze swych fantazji, budza台c sie台 do rzeczywistos虂ci. Przebaczenie proponuje prawdzie wejs虂cie do umys艂u i zaje台cie w nim nalez虈nego jej miejsca. Bez przebaczenia umys艂 jest spe台tany 艂an虂cuchami, wierza台c w swa台 w艂asna台 bezskutecznos虂c虂. Jednak poprzez przebaczenie s虂wiat艂o rzeczywis虂cie os虂wietla ten sen ciemnos虂ci, przynosza台c umys艂owi nadzieje台 i przekazuja台c mu s虂rodki do uzyskania wolnos虂ci, kt贸ra jest jego dziedzictwem.

Nie chcielibys虂my dzis虂 znowu wie台zic虂 tego s虂wiata. Strach trzyma go jako swego wie台z虂nia. A jednak Twoja Mi艂os虂c虂 da艂a nam s虂rodki do jego uwolnienia. Ojcze, chcielibys虂my go teraz uwolnic虂. Albowiem gdy oferujemy wolnos虂c虂, jest ona nam dana. I nie chcielibys虂my nadal pozostawac虂 jako wie台z虂niowie, kiedy Ty dajesz nam wolnos虂c虂.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15