Lekcja 332

Lekcja 332.

Strach więzi ten świat. Przebaczenie go uwalnia.

Ego wytwarza iluzje. Prawda niweczy jego złe sny poprzez oddziaływanie swym światłem. Prawda nigdy nie przeprowadza ataku. Ona tylko jest. I poprzez jej obecność umysł wycofuje się ze swych fantazji, budząc się do rzeczywistości. Przebaczenie proponuje prawdzie wejście do umysłu i zajęcie w nim należnego jej miejsca. Bez przebaczenia umysł jest spętany łańcuchami, wierząc w swą własną bezskuteczność. Jednak poprzez przebaczenie światło rzeczywiście oświetla ten sen ciemności, przynosząc umysłowi nadzieję i przekazując mu środki do uzyskania wolności, która jest jego dziedzictwem.

Nie chcielibyśmy dziś znowu więzić tego świata. Strach trzyma go jako swego więźnia. A jednak Twoja Miłość dała nam środki do jego uwolnienia. Ojcze, chcielibyśmy go teraz uwolnić. Albowiem gdy oferujemy wolność, jest ona nam dana. I nie chcielibyśmy nadal pozostawać jako więźniowie, kiedy Ty dajesz nam wolność.

Kommentar verfassen / Write a comment