Lekcja 331

12. Co to jest ego?

Listen to “LEKCJA 332 – Lęk zniewala świat. Wybaczenie go uwalnia.” on Spreaker.
Listen to “LEKCJA 331 – Nie ma konfliktu, gdyż moja wola jest Twoją Wolą.” on Spreaker.

Ego jest bałwochwalstwem; symbolem ograniczonej i oddzielonej jaźni, zrodzonej w ciele, skazanej na cierpienie i na zakończenie swego życia poprzez śmierć. Jest to „wola”, która postrzega Wolę Bożą jako wroga i przyjmuje taką postać, w której się jej wypiera. Ego jest „dowodem” na to, że siła jest słaba i miłość jest przerażająca, życie jest naprawdę śmiercią, a to, co sprzeciwia się samemu Bogu, jest prawdziwe.

Ego jest obłąkane. W strachu pozostaje poza Wszędzie, poza Wszystkim, w oddzieleniu od Nieskończonego. W swym szaleństwie myśli, że zwyciężyło Samego Boga. I w swej przerażającej niezależności „widzi” to, że Wola Boga została zniszczona. Śni o karze i drży przed postaciami ze swych snów; przed swoimi wrogami, którzy zmierzają do jego zamordowania, zanim ono zapewni sobie bezpieczeństwo poprzez atak na nich.

Syn Boga jest bez ego. Cóż może on wiedzieć o szaleństwie i śmierci Boga, kiedy on właśnie w Nim przebywa? Cóż on może wiedzieć o smutku i cierpieniu, kiedy żyje w wiecznej radości? Cóż może on wiedzieć o strachu i karze, o grzechu i winie, o nienawiści i ataku, kiedy otacza go wieczny pokój, który na zawsze jest bezkonfliktowy i niezakłócony, pozostając w najgłębszej ciszy i spokoju?

Aby poznać rzeczywistość trzeba nie patrzeć na ego i nie przyglądać się jego myślom, jego wytworom, jego działaniom, jego prawom, jego wierzeniom, jego snom, jego nadziejom, jego planom zbawienia siebie i kosztom, jakie wiara w ego za sobą pociąga. Cena za wiarę w ego jest tak ogromna i okupiona tak wielkim cierpieniem, że ukrzyżowanie Syna Boga jest codziennie ofiarowane w jego ciemnej świątyni, a krew musi płynąć przed ołtarzem, gdzie jego schorowani zwolennicy przygotowują się do śmierci.

Jednak jedna lilia przebaczenia zmieni ciemność w światło; ołtarz iluzji w świątynię Samego Życia. I pokój będzie przywrócony świętym umysłom, których Bóg stworzył jako Swojego Syna, Swoje miejsce zamieszkania, Swoją radość, Swoją miłość, w pełni Jego i w pełnej z Nim jedności.

Lekcja 331.

Nie istnieje konflikt, ponieważ moja wola jest Twoja.

Jak głupia jest, Ojcze, wiara, że twój Syn mógłby spowodować własne cierpienie! Czy mógłby on wytworzyć plan swojego potępienia i być pozostawionym bez niezawodnego sposobu swego uwolnienia? Ty kochasz mnie, Ojcze. Nie mógłbyś nigdy mnie opuścić i pozostawić, bym umarł w świecie bólu i okrucieństwa. Jak mógłbym myśleć, że Miłość pozostawiła Samą Siebie? Nie ma innej woli oprócz Woli Miłości. Strach jest tylko snem i nie ma woli, która byłaby w konflikcie z Twoją. Konflikt jest śnieniem, a pokój jest przebudzeniem. Śmierć jest iluzją, a życie jest wieczną prawdą. Twoja Wola nie ma przeciwieństwa. Nie ma żadnego konfliktu, ponieważ moja wola jest Twoja.

Przebaczenie pokazuje nam, że Boża Wola jest Jedna i że my ją współdzielimy. Spójrzmy na święte widoki, jakie dziś przebaczenie nam pokazuje, byśmy mogli odnaleźć pokój Boga. Amen.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15