Lekcja 331

12. Co to jest ego?

Listen to “LEKCJA 332 – L臋k zniewala 艣wiat. Wybaczenie go uwalnia.” on Spreaker.
Listen to “LEKCJA 331 – Nie ma konfliktu, gdy偶 moja wola jest Twoj膮 Wol膮.” on Spreaker.

Ego jest ba艂wochwalstwem; symbolem ograniczonej i oddzielonej jaz虂ni, zrodzonej w ciele, skazanej na聽cierpienie i na zakon虂czenie swego z虈ycia poprzez s虂mierc虂. Jest to 鈥瀢ola”, kt贸ra postrzega Wole台 Boz虈a台 jako wroga i przyjmuje taka台 postac虂, w kt贸rej sie台 jej wypiera. Ego jest 鈥瀌owodem” na to, z虈e si艂a jest s艂aba i mi艂os虂c虂 jest przeraz虈aja台ca, z虈ycie jest naprawde台 s虂miercia台, a to, co sprzeciwia sie台 samemu Bogu, jest prawdziwe.

Ego jest ob艂a台kane. W strachu pozostaje poza Wsze台dzie, poza Wszystkim, w oddzieleniu od Nieskon虂czonego. W swym szalen虂stwie mys虂li, z虈e zwycie台z虈y艂o Samego Boga. I w swej przeraz虈aja台cej niezalez虈nos虂ci 鈥瀢idzi” to, z虈e Wola Boga zosta艂a zniszczona. S虂ni o karze i drz虈y przed postaciami ze swych sn贸w; przed swoimi wrogami, kt贸rzy zmierzaja台 do jego zamordowania, zanim ono zapewni sobie bezpieczen虂stwo poprzez atak na nich.

Syn Boga jest bez ego. C贸z虈 moz虈e on wiedziec虂 o szalen虂stwie i s虂mierci Boga, kiedy on w艂as虂nie w Nim przebywa? C贸z虈 on moz虈e wiedziec虂 o smutku i cierpieniu, kiedy z虈yje w wiecznej rados虂ci? C贸z虈 moz虈e on wiedziec虂 o strachu i karze, o grzechu i winie, o nienawis虂ci i ataku, kiedy otacza go wieczny pok贸j, kt贸ry na zawsze jest bezkonfliktowy i niezak艂贸cony, pozostaja台c w najg艂e台bszej ciszy i spokoju?

Aby poznac虂 rzeczywistos虂c虂 trzeba nie patrzec虂 na ego i nie przygla台dac虂 sie台 jego mys虂lom, jego wytworom, jego dzia艂aniom, jego prawom, jego wierzeniom, jego snom, jego nadziejom, jego planom zbawienia siebie i kosztom, jakie wiara w ego za soba台 pocia台ga. Cena za wiare台 w ego jest tak ogromna i okupiona tak wielkim cierpieniem, z虈e ukrzyz虈owanie Syna Boga jest codziennie ofiarowane w jego ciemnej s虂wia台tyni, a krew musi p艂yna台c虂 przed o艂tarzem, gdzie jego schorowani zwolennicy przygotowuja台 sie台 do s虂mierci.

Jednak jedna lilia przebaczenia zmieni ciemnos虂c虂 w s虂wiat艂o; o艂tarz iluzji w s虂wia台tynie台 Samego Z虈ycia. I pok贸j be台dzie przywr贸cony s虂wie台tym umys艂om, kt贸rych B贸g stworzy艂 jako Swojego Syna, Swoje miejsce zamieszkania, Swoja台 rados虂c虂, Swoja台 mi艂os虂c虂, w pe艂ni Jego i w pe艂nej z Nim jednos虂ci.

Lekcja 331.

Nie istnieje konflikt, poniewaz虈 moja wola jest Twoja.

Jak g艂upia jest, Ojcze, wiara, z虈e tw贸j Syn m贸g艂by spowodowac虂 w艂asne cierpienie! Czy m贸g艂by on wytworzyc虂 plan swojego pote台pienia i byc虂 pozostawionym bez niezawodnego sposobu swego uwolnienia? Ty kochasz mnie, Ojcze. Nie m贸g艂bys虂 nigdy mnie opus虂cic虂 i pozostawic虂, bym umar艂 w s虂wiecie b贸lu i okrucien虂stwa. Jak m贸g艂bym mys虂lec虂, z虈e Mi艂os虂c虂 pozostawi艂a Sama台 Siebie? Nie ma innej woli opr贸cz Woli Mi艂os虂ci. Strach jest tylko snem i nie ma woli, kt贸ra by艂aby w konflikcie z Twoja台. Konflikt jest s虂nieniem, a pok贸j jest przebudzeniem. S虂mierc虂 jest iluzja台, a z虈ycie jest wieczna台 prawda台. Twoja Wola nie ma przeciwien虂stwa. Nie ma z虈adnego konfliktu, poniewaz虈 moja wola jest Twoja.

Przebaczenie pokazuje nam, z虈e Boz虈a Wola jest Jedna i z虈e my ja台 wsp贸艂dzielimy. Sp贸jrzmy na s虂wie台te widoki, jakie dzis虂 przebaczenie nam pokazuje, bys虂my mogli odnalez虂c虂 pok贸j Boga. Amen.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15