Lekcja 33

Lekcja 33.

Listen to “LEKCJA 33 Jest inny sposo虂b patrzenia na s虂wiat.” on Spreaker.

Jest inny spos贸b patrzenia na ten s虂wiat.

Dzisiejsza idea jest pr贸ba台 rozpoznania, z虈e moz虈esz zmieniac虂 swoje postrzeganie tego s虂wiata zar贸wno w jego wewne台trznych jak i zewne台trznych aspektach. Poranne i wieczorne c虂wiczenia powinny trwac虂 za kaz虈dym razem pe艂ne pie台c虂 minut. W tym czasie idea dnia powinna byc虂 powtarzana tak cze台sto, jak ci jest wygodnie, chociaz虈 zasadnicza台 sprawa台 jest to, by c虂wiczyc虂 bez pos虂piechu. Na przemian przygla台daj sie台 temu co wewna台trz i temu co na zewna台trz, ale bez poczucia nag艂ej zmiany.

Rzucaj tylko swobodne, przypadkowe spojrzenia na s虂wiat, kt贸ry postrzegasz na zewna台trz siebie, a naste台pnie zamknij swoje oczy i przygla台daj sie台 swym wewne台trznym mys虂lom z r贸wna台 swoboda台. Pr贸buj w obu przypadkach byc虂 jednakowo niezaangaz虈owany i utrzymywac虂 ten dystans gdy powtarzasz przewodnia台 idee台 w cia台gu dnia.

Opr贸cz tych dw贸ch d艂ugich pie台ciominutowych sesji, nalez虈y w cia台gu ca艂ego dnia stosowac虂 kr贸tkie okresy c虂wiczen虂, tak cze台sto, jak to tylko jest moz虈liwe. Szczeg贸lnie nalez虈y zastosowac虂 idee台 dnia natychmiast, kiedy pojawia sie台 jakas虂 sytuacja, kt贸ra kusi cie台, by stac虂 sie台 poruszonym, zdenerwowanym czy zaniepokojonym. W贸wczas powiedz:

Pamie台taj by stosowac虂 dzisiejsza台 idee台 natychmiast, gdy tylko us虂wiadamiasz sobie jakies虂 cierpienie. Moz虈e w贸wczas okazac虂 sie台 konieczne aby pos虂wie台cic虂 oko艂o minuty powtarzaja台c sobie te台 idee台 kilka razy. Zamknie台cie oczu be台dzie prawdopodobnie pomocne przy tej formie c虂wiczenia.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15