Lekcja 32

Lekcja 32.

Listen to “LEKCJA 32 – Wymys虂li艂em sobie s虂wiat, kto虂ry widze台.” on Spreaker.

Dzisiaj kontynuujemy rozwijanie tematu przyczyny i skutku. Nie jestes虂 ofiara台 tego s虂wiata, kt贸ry widzisz, poniewaz虈 wymys虂li艂es虂 go. Moz虈esz tak 艂atwo z niego zrezygnowac虂, jak 艂atwo go wytworzy艂es虂. Be台dziesz go widziec虂 lub nie be台dziesz go widziec虂, zgodnie z tym, co sobie z虈yczysz. Kiedy be台dziesz go chcia艂, be台dziesz go widzia艂; kiedy nie be台dziesz go juz虈 d艂uz虈ej chcia艂, nie be台dzie dla ciebie widoczny.

Dzisiejsza mys虂l przewodnia, podobnie jak poprzednie, ma zastosowanie do twego s虂wiata wewne台trznego i zewne台trznego, kt贸re w rzeczywistos虂ci sa台 tym samym. Jednakz虈e, poniewaz虈 widzisz je jako r贸z虈ne, dzisiejsze c虂wiczenia be台da台 znowu zawiera艂y dwie fazy, jedna台 dotycza台ca台 s虂wiata, kt贸ry widzisz na zewna台trz siebie i druga台 odnosza台ca台 sie台 do s虂wiata w twym umys虂le. W dzisiejszych c虂wiczeniach pr贸buj wprowadzic虂 mys虂l, z虈e oba s虂wiaty sa台 w twojej w艂asnej wyobraz虂ni.

Znowu nalez虈y rozpocza台c虂 c虂wiczenia rano i wieczorem powtarzaja台c idee台 dnia dwa lub trzy razy i rozgla台daja台c sie台 jednoczenie wok贸艂 s虂wiata widzianego jako s虂wiat zewne台trzny. Naste台pnie trzeba zamkna台c虂 oczy i przygla台dac虂 sie台 swemu s虂wiatu wewne台trznemu. Pr贸buj traktowac虂 oba te s虂wiaty tak jednakowo, jak to tylko jest moz虈liwe. Powtarzaj idee台 dnia bez pos虂piechu tak cze台sto jak tego chcesz, gdy obserwujesz obrazy, jakie twoja wyobraz虂nia przedstawia twej s虂wiadomos虂ci.

Zaleca sie台 c虂wiczyc虂 dwa razy, za kaz虈dym razem przez trzy do pie台ciu minut, ale nie mniej niz虈 przez trzy minuty. Moz虈na c虂wiczyc虂 d艂uz虈ej niz虈 przez pie台c虂 minut, jes虂li c虂wiczenie przynosi ci spok贸j. Aby u艂atwic虂 wykonywanie c虂wiczen虂, wybierz taka台 pore台, gdy przewidujesz, z虈e nic nie be台dzie zbytnio ci przeszkadzac虂 i聽kiedy sam czujesz sie台 wystarczaja台co gotowy.

C虂wiczenia te maja台 byc虂, w skr贸conej formie, takz虈e kontynuowane w cia台gu dnia, tak cze台sto, jak to tylko jest moz虈liwe. Maja台 one obejmowac虂 powolne powt贸rzenie idei dnia, podczas gdy przygla台dasz sie台 s虂wiatu wewne台trznemu lub zewne台trznemu. Nie ma znaczenia , kt贸ry wybierzesz.

Dzisiejsza idea powinna byc虂 zastosowana bezpos虂rednio do jakiejs虂 sytuacji, kt贸ra moz虈e sprawiac虂 ci przykros虂c虂. Zastosuj te台 idee台 m贸wia台c do siebie:

Wymy艣li艂em sobie t臋 sytuacj臋, tak, jak j膮 widz臋.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15