Lekcja 319

Lekcja 319.

Przybyłem by zbawić ten świat.

Oto jest myśl, z której została usunięta wszelka arogancja i tylko prawda w niej pozostaje. Bowiem arogancja sprzeciwia się prawdzie. Ale tam, gdzie nie ma arogancji, prawda przybywa natychmiast i wypełnia miejsce, które ego pozostawiło niezajęte przez kłamstwa. Tylko ego może być ograniczone i musi zatem poszukiwać celów zredukowanych i ograniczonych. Ego myśli, że to, co ktoś zyskuje, całość musi utracić. Jednak jest Wolą Boga bym poznał, że to, co ktoś zyskuje, przynosi korzyść wszystkim.

Ojcze, Twoja Wola jest całkowita. I cel, który ma w niej swe źródło, współdzieli jej całkowitość. Jaki cel, oprócz zbawienia tego świata, mógłbyś mi dać? A co, jak nie ten cel, mogłoby być Wolą mojej Jaźni współdzielonej z Tobą?

Kommentar verfassen / Write a comment