Lekcja 318

艢rodki zbawienia i jego cel stanowia台 we mnie jednos虂c虂.

Listen to “LEKCJA 318 – We mnie 艣rodki i cel zbawienia s膮 jednym.” on Spreaker.

We mnie, s虂wie台tym Synu Boga, sa台 pogodzone wszystkie cze台s虂ci Boz虈ego planu zbawienia tego s虂wiata. Co虂z虈 mog艂oby pozostawac虂 w konflikcie, kiedy wszystkie te cze台s虂ci maja台 tylko jeden cel? Jak mog艂aby byc虂 tam jakas虂 cze台s虂c虂 oddzielona od reszty, zupe艂nie samotna, lub czy mog艂aby byc虂 jakas虂 inna cze台s虂c虂 waz虈niejsza lub mniej waz虈na od pozosta艂ych?

Jestem s虂rodkiem, poprzez kto虂ry Syn Boz虈y jest zbawiony, albowiem celem zbawienia jest odnalez虂c虂 bezgrzesznos虂c虂, jaka台 Bo虂g we mnie umies虂ci艂. Zosta艂em stworzony tym, czego szukam. Jestem celem, kto虂rego ten s虂wiat poszukuje. Jestem Synem Boga, Jego jedyna台, wieczna台 Mi艂os虂cia台. Jestem zaro虂wno s虂rodkiem zbawienia jak i jego celem.

Niechaj dzis虂, mo虂j Ojcze, podejme台 sie台 wype艂nienia roli, okres虂lonej przez Twe z虈yczenie, bym przyja台艂 dla siebie Pojednanie. Albowiem w ten sposo虂b to, co jest pogodzone we mnie, jest z pewnos虂cia台 pogodzone z Toba台.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15