Lekcja 318

Środki zbawienia i jego cel stanowią we mnie jedność.

Listen to “LEKCJA 318 – We mnie środki i cel zbawienia są jednym.” on Spreaker.

We mnie, świętym Synu Boga, są pogodzone wszystkie części Bożego planu zbawienia tego świata. Cóż mogłoby pozostawać w konflikcie, kiedy wszystkie te części mają tylko jeden cel? Jak mogłaby być tam jakaś część oddzielona od reszty, zupełnie samotna, lub czy mogłaby być jakaś inna część ważniejsza lub mniej ważna od pozostałych?

Jestem środkiem, poprzez który Syn Boży jest zbawiony, albowiem celem zbawienia jest odnaleźć bezgrzeszność, jaką Bóg we mnie umieścił. Zostałem stworzony tym, czego szukam. Jestem celem, którego ten świat poszukuje. Jestem Synem Boga, Jego jedyną, wieczną Miłością. Jestem zarówno środkiem zbawienia jak i jego celem.

Niechaj dziś, mój Ojcze, podejmę się wypełnienia roli, określonej przez Twe życzenie, bym przyjął dla siebie Pojednanie. Albowiem w ten sposób to, co jest pogodzone we mnie, jest z pewnością pogodzone z Tobą.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15