Lekcja 31

Lekcja 31.

Listen to “LEKCJA 31 – Nie jestem ofiara台 s虂wiata, kto虂ry widze台.” on Spreaker.

Nie jestem ofiara台 s虂wiata, kt贸ry widze台.

Dzisiejsza idea jest wste台pem do twojej deklaracji uwolnienia. Tak jak poprzednio, ta idea powinna zastosowana do s虂wiata, kt贸ry widzisz na zewna台trz i do s虂wiata, kt贸ry widzisz wewna台trz. Stosuja台c te台 idee台 be台dziemy uz虈ywac虂 takich form c虂wiczenia, kt贸re w przysz艂os虂ci be台da台 uz虈ywane coraz cze台s虂ciej, z odpowiednimi zmianami. M贸wia台c og贸lnie, ta forma zawiera dwa aspekty, pierwszy, gdzie stosujesz te台 idee台 w spos贸b okres虂lony przez pewna台 utrzymywana台 zasade台 i drugi, sk艂adaja台cy sie台 z cze台stych zastosowan虂 tej idei w cia台gu dnia.

Potrzebne sa台 dwa d艂uz虈sze okresy c虂wiczen虂 z ta台 idea台, jeden rano, a drugi wieczorem. Za kaz虈dym razem trzeba c虂wiczyc虂 od trzech do pie台ciu minut. W tym czasie rozgla台daj sie台 powoli wok贸艂 siebie, powtarzaja台c idee台 dnia dwa lub trzy razy. Potem zamknij oczy i zastosuj ta台 sama台 idee台 do s虂wiata wewne台trznego. W ten spos贸b uciekniesz od obu, poniewaz虈 ten wewne台trzny s虂wiat jest przyczyna台 zewne台trznego.

Gdy juz虈 przyjrzysz sie台 swemu wewne台trznemu s虂wiatu, pozw贸l swym mys虂lom, kt贸re przebiegaja台 przez tw贸j umys艂, dotrzec虂 do twej s虂wiadomos虂ci, rozwaz虈 kaz虈da台 przez chwile台, a potem pozw贸l zasta台pic虂 ja台 naste台pna台 mys虂la台. Nie pr贸buj ustanawiac虂 pomie台dzy nimi jakiejkolwiek hierarchii. Ogla台daj je przychodza台ce i odchodza台ce tak beznamie台tnie, jak to tylko jest moz虈liwe. Nie rozpamie台tuj z虈adnej w szczeg贸lnos虂ci, lecz pozw贸l by strumien虂 mys虂li przesuwa艂 sie台 r贸wnomiernie i spokojnie, bez szczeg贸lnego zaangaz虈owania z twojej strony. Siedza台c i spokojnie przygla台daja台c sie台 swoim mys虂lom, powtarzaj dzisiejsza台 idee台 tak cze台sto jak masz na to ochote台, ale bez odczuwania pos虂piechu.

Dodatkowo, powtarzaj dzisiejsza台 idee台 tak cze台sto, jak to jest moz虈liwe, w cia台gu ca艂ego dnia. Przypomnij sobie, z虈e wyg艂aszasz deklaracje台 niezalez虈nos虂ci w imie台 swej w艂asnej wolnos虂ci. I w twojej wolnos虂ci lez虈y wolnos虂c虂 s虂wiata.

Idea dzisiejszego dnia jest takz虈e szczeg贸lnie uz虈yteczna jako odpowiedz虂 na jaka台kolwiek forme台 pokusy, kt贸ra moz虈e sie台 pojawic虂. Jest to deklaracja, z虈e nie ulegniesz tej pokusie i nie oddasz siebie w niewole台.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15