Lekcja 30

Lekcja 30.

Listen to “LEKCJA 30 – B贸g jest we wszystkim, co widz臋, poniewa偶 B贸g jest w moim umy艣le.” on Spreaker.

B贸g jest we wszystkim co widze台, poniewaz虈 B贸g jest w moim umys虂le.

Dzisiejsza idea jest prawdziwa台 odskocznia台 do duchowego widzenia. Dzie台ki tej idei, ten s虂wiat otworzy sie台 przed toba台 i gdy spojrzysz na niego, zobaczysz to, czego nigdy przedtem nie widzia艂es虂. A to, co widzia艂es虂 poprzednio, nie be台dzie juz虈 dla ciebie widoczne, chociaz虈by tylko s艂abo.

Dzisiaj pr贸bujemy uz虈yc虂 nowego rodzaju 鈥瀙rojekcji”. Nie pr贸bujemy pozbywac虂 sie台 tego, co nam sie台 nie podoba, poprzez widzenie tego na zewna台trz. Zamiast tego usi艂ujemy widziec虂 w s虂wiecie to, co jest w naszych umys艂ach i co chcemy rozpoznac虂, z虈e tam jest. Tak wie台c staramy sie台 raczej po艂a台czyc虂 z tym, co widzimy, niz虈 utrzymywac虂 to poza nami. Taka jest zasadnicza r贸z虈nica mie台dzy duchowym widzeniem, a sposobem, w jaki ty widzisz.

Dzisiejsza idea powinna byc虂 stosowana przez ca艂y dzien虂, tak cze台sto, jak to tylko jest moz虈liwe. Kiedy tylko masz jaka台s虂 wolna台 chwile台, powtarzaj ja台 sobie powoli, rozgla台daja台c sie台 wok贸艂 siebie i pr贸buja台c sobie us虂wiadomic虂, z虈e ta idea odnosi sie台 do wszystkiego, co teraz widzisz, lub m贸g艂bys虂 teraz widziec虂, gdyby to by艂o w zasie台gu twego wzroku.

Prawdziwe widzenie nie jest ograniczone do takich poje台c虂 jak 鈥瀊lisko” czy 鈥瀌aleko”. By pom贸c sobie przyzwyczajac虂 sie台 do tej idei, stosuja台c ja台, pr贸buj mys虂lec虂 zar贸wno o rzeczach, kt贸re sa台 obecnie poza zasie台giem twego wzroku, jak i o tych, kt贸re moz虈esz rzeczywis虂cie widziec虂.

Prawdziwe duchowe widzenie jest nie tylko nieograniczone przez przestrzen虂 i odleg艂os虂c虂, ale jest ono ca艂kowicie niezalez虈ne od oczu cia艂a. Jedynym jego z虂r贸d艂em jest umys艂. Aby pom贸c sobie przyzwyczajac虂 sie台 do tej idei, moz虈na wykonac虂 to c虂wiczenie kilka razy z zamknie台tymi oczami, uz虈ywaja台c jakichkolwiek przedmiot贸w, kt贸re przychodza台 na mys虂l i patrza台c do wewna台trz raczej niz虈 na zewna台trz. Dzisiejsza idea stosuje聽si臋 jednakowo do jednego jak i do drugiego.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15