Lekcja 3

Nie  rozumiem  niczego,  co  widzę  w  tym  pokoju  [na  tej  ulicy,  z  tego  okna,  w  tym   miejscu].  

Zastosuj   tą   myśl   jak   poprzednie   bez   czynienia   jakichkolwiek   rozróżnień.   Cokolwiek   widzisz   staje   się   właściwym  obiektem  do  jej  zastosowania.  Bądź  pewien,  że  nie  kwestionujesz  tego,  iż  dana  rzecz  nadaje  się   do  wykorzystania  w  ćwiczeniach.  To  nie  są  ćwiczenia  w  osądzaniu.  Wszystko  co  widzisz  jest  odpowiednie.   Niektóre  rzeczy  mogą  mieć  dla  ciebie  zabarwienie  emocjonalne.  Próbuj  te  uczucia  odsunąć  od  siebie  i  użyj   tych  rzeczy  dokładnie  tak  samo,  jakbyś  użył  czegokolwiek  innego.

Istotą  tych  ćwiczeń  jest  pomóc  ci  oczyścić  swój  umysł  z  wszelkich  przeszłych  skojarzeń,  abyś  ujrzał   rzeczy   dokładnie   takimi,   jakimi   jawią   ci   się   teraz   i   abyś   uświadomił   sobie,   jak   niewielkie   było   twoje   rozumienie  tych  rzeczy.  Jest  zatem  sprawą  zasadniczą,  byś  zachował  w  pełni  otwarty  umysł,  nie  skrępowany   przez  osąd,  który  nakłaniałby  cię  do  wybierania  rzeczy,  do  których  idea  ćwiczenia  przeznaczona  na  dany   dzień   miałaby   być   zastosowana.   Bowiem   dla   celów   ćwiczenia   każda   rzecz   jest   podobna   do   drugiej,   równie   odpowiednia  i  zatem  równie  użyteczna.

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15