Lekcja 290

Lekcja 290.

Listen to “LEKCJA 290 – Moje teraz虂niejsze szcze台s虂cie jest wszystkim, co widze台.” on Spreaker.

Moje obecne szcze台s虂cie jest wszystkim co widze台.

Jes虂li nie przygla台dam sie台 temu, czego nie ma, moje obecne szcze台s虂cie jest wszystkim co widze台. Moje oczy wreszcie otwieraja台 sie台 by widziec虂. I chcia艂bym, by widzenie Chrystusowe sta艂o sie台 mym udzia艂em w tym waz虈nym dniu. To, co widze台 bez Korekcji dokonanej przez Boga, wzrokiem, kt贸ry wytworzy艂em, jest zbyt przeraz虈aja台ce i bolesne, aby to ogla台dac虂. Jednak nie chcia艂bym juz虈 ani chwili d艂uz虈ej pozwalac虂, by m贸j umys艂 by艂 oszukiwany przez wiare台, z虈e sen, kt贸ry wytworzy艂em, jest prawdziwy. W tym dniu poszukuje台 mego szcze台s虂cia w teraz虂niejszos虂ci i nie ogla台dam sie台 na nic innego, opr贸cz tego, czego szukam.

Z tym postanowieniem przybywam do Ciebie i prosze台, by Twa si艂a mnie podtrzymywa艂a, gdy be台de台 zmierza艂 tylko do pe艂nienia Twojej Woli. Nie moz虈esz mnie nie us艂yszec虂, Ojcze. To, o co prosze台, juz虈 mi da艂es虂. Jestem pewien, z虈e ujrze台 dzis虂 swoje szcze台s虂cie.

8. Czym jest Rzeczywisty S虂wiat?

Rzeczywisty s虂wiat jest symbolem, podobnym do reszty symboli, jakie oferuje postrzeganie. Jednak przedstawia on soba台 cos虂 przeciwnego do tego, co wytworzy艂es虂. Tw贸j s虂wiat jest ogla台dany przez oczy strachu i przynosi twemu umys艂owi przeraz虈aja台ce s虂wiadectwa. Rzeczywisty s虂wiat moz虈e byc虂 postrzegany tylko przez oczy, kt贸re b艂ogos艂awi przebaczenie, zatem postrzegaja台 one s虂wiat, gdzie przeraz虈enie nie jest moz虈liwe i nie moz虈na w nim odnalez虂c虂 s虂wiadectw strachu.

Rzeczywisty s虂wiat zawiera okres虂lony odpowiednik kaz虈dej nieszcze台s虂liwej mys虂li, przejawiaja台cej sie台 w twym s虂wiecie; niezawodna台 korekcje台 obraz贸w strachu i dz虂wie台k贸w bitwy, kt贸re tw贸j s虂wiat zawiera. Rzeczywisty s虂wiat jawi sie台 zupe艂nie inaczej, poprzez spokojne oczy i umys艂, w kt贸rym mieszka pok贸j. Nie ma tam niczego opr贸cz odpoczynku. Nie ma tam krzyk贸w b贸lu i nie s艂yszy sie台 z虈al贸w, poniewaz虈 niczego tam nie ma poza przebaczeniem. I widac虂 wsze台dzie 艂agodnos虂c虂. Tylko pe艂ne szcze台s虂cia obrazy i dz虂wie台ki moga台 docierac虂 do umys艂u, kt贸ry sobie przebaczy艂.

Czy takiemu umys艂owi potrzebne sa台 mys虂li o s虂mierci, ataku i mordzie? Co moz虈e on postrzegac虂 w swym otoczeniu opr贸cz bezpieczen虂stwa, mi艂os虂ci i rados虂ci? Czy jest tam cos虂, co chcia艂oby wybrac虂 dla siebie pote台pienie i czy jest tam cos虂, co chcia艂oby osa台dzac虂? Taki s虂wiat bierze sie台 z pokoju wewne台trznego umys艂u. Z虈adne niebezpieczen虂stwo nie czyha w czymkolwiek, co on widzi, poniewaz虈 jest on z虈yczliwy, i tylko na z虈yczliwos虂c虂 spogla台da.

Rzeczywisty s虂wiat symbolizuje to, z虈e sen o grzechu i winie sie台 zakon虂czy艂 i Syn Boz虈y juz虈 d艂uz虈ej nie s虂pi. Jego czuwaja台ce oczy postrzegaja台 niezawodnie odzwierciedlenie Mi艂os虂ci jego Ojca; przyrzeczenie, z虈e jest on odkupiony. Rzeczywisty s虂wiat oznacza koniec czasu, poniewaz虈 jego postrzeganie czyni czas bezuz虈ytecznym.

Czas nie jest teraz Duchowi S虂wie台temu potrzebny, kiedy juz虈 wype艂ni艂 Jego cel. Teraz czeka On tylko jeszcze jedna台 chwile台 d艂uz虈ej na to, by B贸g podja台艂 Sw贸j kon虂cowy krok i wtedy czas znika, a odchodza台c zabiera ze soba台 postrzeganie, pozostawiaja台c tylko sama台 prawde台. Ta chwila jest naszym celem, poniewaz虈 zawiera ona wspomnienie Boga. I gdy patrzymy na s虂wiat, kt贸remu przebaczono, to w艂as虂nie On wo艂a do nas i przybywa aby zabrac虂 nas do domu, przypominaja台c nam nasza台 Toz虈samos虂c虂, kt贸ra台 nasze przebaczenie nam przywr贸ci艂o.

聽聽

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15