Lekcja 283

Lekcja 283.

Moja prawdziwa Tożsamość mieszka w Tobie.

Ojcze, wytworzyłem jakieś wyobrażenie samego siebie i właśnie nim nazwałem Syna Boga. Jednak stworzenie jest takie jak zawsze było, gdyż Twoje stworzenie jest niezmienne. Niech nie oddaję czci bożkom. Jestem tym, którego kocha mój Ojciec. Moja świętość trwa w świetle Niebios i w Miłości Boga. Czy nie jest ona bezpieczna, umiłowana przez Ciebie? Czy nie jest ona światłem na bezkresnym Niebie? Czy Twój Syn nie jest mojąprawdziwą Tożsamością, kiedy Ty stworzyłeś wszystko co jest?

Jesteśmy teraz Jednością we współdzielonej Tożsamości, z Bogiem, naszym Ojcem, jako naszym jedynym Źródłem i z wszystkim, co zostało stworzone jako część nas. Tak więc wszystkiemu udzielamy błogosławieństwa, jednocząc się w pełni miłości z całym światem, który nasze przebaczenie uczyniło jednym z nami.

Kommentar verfassen / Write a comment