Lekcja 280

Lekcja 280.

Listen to “LEKCJA 280 – Jakie ograniczenia mogę narzucić Synowi Bożemu?” on Spreaker.

Jakie ograniczenia mogę nałożyć na Bożego Syna?

Ten, kogo Bóg stworzył nieograniczonym, jest wolny. Mogę wymyślać dla niego więzienie i go tam wtrącać, ale tylko w iluzjach, a nie w prawdzie. Żadna Myśl Boga nie opuściła Umysłu jej Ojca. Żadna Myśl Boga nie jest w ogóle ograniczona. Każda Myśl Boga jest wiecznie czysta. Czy mogę nakładać ograniczenia na Syna Boga, gdy jego Ojciec chciał, by był on nieograniczony i podobny do Niego w kwestii wolności i miłości?

Dziś oddaję cześć Twojemu Synowi, ponieważ w ten sposób sam odnajduję drogę do Ciebie. Ojcze, nie nakładam ograniczeń na Syna, którego kochasz i którego stworzyłeś nieograniczonym. Cześć, którą mu oddaję, jest Twoja, a to co jest Twoje, należy również do mnie.

7. Kim43 jest Duch Święty?

Duch Święty pośredniczy między iluzjami i prawdą. Ponieważ musi On przerzucić most przez przepaść, jaka jest między rzeczywistością i snami, dlatego też sprowadza postrzeganie do wiedzy, dzięki łasce, którą Mu Bóg dał, aby stała się darem dla każdego, kto się zwraca do Niego o prawdę. Przez ten most, który On stawia, wszystkie sny są przeniesione do prawdy, by zostały rozwiane przez światło wiedzy. Wszystkie postrzegane obrazy i dźwięki zostają na zawsze odłożone. A tam, gdzie były poprzednio postrzegane, przebaczenie umożliwiło spokojne zakończenie postrzegania.

Celem, jaki ustanawia nauczanie Ducha Świętego, jest właśnie to zakończenie snów. Albowiem obrazy i dźwięki muszą być przetłumaczone z takich, które świadczą o strachu, na takie, które są świadectwami miłości. I kiedy to jest już w pełni zrealizowane, uczenie osiąga swój jedyny cel, jaki ma w świetle prawdy. Albowiem uczenie, tak jak kieruje nim Duch Święty by osiągnąć rezultaty jakie w nim postrzega, staje się środkiem służącym do tego, ażeby wyjść poza siebie i być zastąpionym przez wieczną prawdę.

Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo twój Ojciec pragnie, byś rozpoznał swą bezgrzeszność, wówczas nie pozwoliłbyś, by Jego Głos wołał na próżno, ani nie odwracałbyś się od tego, czym chciałby On zastąpić twoje przerażające wyobrażenia i sny, które wytworzyłeś. Duch Święty rozumie sposoby i środki jakie wytworzyłeś, poprzez które chciałeś uzyskać coś, co nie jest nigdy możliwe do uzyskania. Jeśli je Mu powierzysz, On zastosuje te środki, które wytworzyłeś by skazać się na wygnanie, aby przywrócić twój umysł tam, gdzie jest on naprawdę w domu.

Z wiedzy, gdzie został umieszczony przez Boga, Duch Święty wzywa ciebie, abyś pozwolił przebaczeniu oprzeć się na twoich snach, by przywrócić ci zdrowie i pokój umysłu. Bez przebaczenia twoje sny wciąż pozostaną, aby cię przerażać. A pamięć całej Miłości twojego Ojca nie powróci, by ogłosić, że nadszedł koniec snów.

Przyjmij dar twego Ojca. Jest on wołaniem Miłości do Miłości, by była tylko Sobą. Duch Święty jest Jego darem, dzięki któremu spokój Nieba jest przywrócony umiłowanemu Synowi Boga. Czy chciałbyś odmówić podjęcia się funkcji dopełnienia Boga, kiedy wszystkim, czego On chce, jest to, abyś ty był pełny?

 
 
 
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15