Lekcja 28

Ponad wszystko chce台 widziec虂 rzeczy inaczej.

Dzisiaj zajmiemy sie台 konkretnym zastosowaniem wczorajszej idei. Podczas wykonywania c虂wiczen虂 podejmiesz serie台 okres虂lonych zobowia台zan虂. Pytanie, czy dotrzymasz ich w przysz艂os虂ci, nie jest teraz naszym

zmartwieniem. Jez虈eli przynajmniej masz ochote台 podja台c虂 je teraz, to jestes虂 na dobrej drodze by je dotrzymac虂. A my wcia台z虈 jestes虂my na pocza台tku tej drogi.

Moz虈e zastanawiasz sie台, dlaczego jest waz虈ne by powiedziec虂, na przyk艂ad, 鈥濶ade wszystko chce台 widziec虂 ten sto虂艂 inaczej”. To nie jest waz虈ne samo w sobie. Jednak, co istnieje przez siebie? I co 鈥瀞amo w sobie” znaczy? Widzisz duz虈o oddzielnych rzeczy woko虂艂 siebie, co naprawde台 znaczy, z虈e w ogo虂le nie widzisz. Albo widzisz, albo nie widzisz. Gdy zobaczy艂es虂 jedna台 rzecz inaczej, zobaczysz wszystkie rzeczy inaczej. S虂wiat艂o, kto虂re zobaczysz w jednej z nich jest tym samym s虂wiat艂em, kto虂re zobaczysz w nich wszystkich.

Kiedy mo虂wisz, 鈥濶ade wszystko chce台 widziec虂 ten sto虂艂 inaczej”, sk艂adasz zobowia台zanie wycofania swojego z go虂ry za艂oz虈onego pojmowania idei sto艂u i otwarcia swego umys艂u na to, czym on jest i po co on jest. Nie definiujesz go w kategoriach z przesz艂os虂ci. Pytasz raczej czym on jest, niz虈 mo虂wisz mu czym on jest. Nie wia台z虈esz jego znaczenia ze swym niewielkim dos虂wiadczeniem sto艂o虂w, ani nie ograniczasz jego celu do swoich ma艂ych osobistych mys虂li.

Nie be台dziesz poddawa艂 w wa台tpliwos虂c虂 tego, co juz虈 zdefiniowa艂es虂. Celem tych dzisiejszych c虂wiczen虂 jest zadawac虂 pytania i otrzymywac虂 odpowiedzi. Stwierdzaja台c, 鈥濶ade wszystko chce台 widziec虂 ten sto虂艂 inaczej”, zobowia台zujesz sie台 widziec虂. To nie jest zobowia台zanie dotycza台ce tylko jednej rzeczy. Jest to zobowia台zanie, kto虂re odnosi sie台 zaro虂wno do sto艂u, jak i w ro虂wnym stopniu do czegokolwiek innego.

Mo虂g艂bys虂, faktycznie, uzyskac虂 duchowe widzenie tego sto艂u, jez虈eli bys虂 odwo艂a艂 wszystkie mys虂li, jakie masz na jego temat i spojrza艂 na ten sto虂艂 z ca艂kowicie otwartym umys艂em. Ma on cos虂 tobie do pokazania; cos虂 pie台knego, czystego, nieskon虂czenie cennego, pe艂nego szcze台s虂cia i nadziei. Jego prawdziwy cel jest ukryty pod wszystkimi twymi ideami, jakie masz na jego temat, pod twoim jego pojmowaniem. Ten cel wspo虂艂dzieli on z ca艂ym wszechs虂wiatem.

Uz虈ywaja台c sto艂u jako przedmiotu, do kto虂rego ma zastosowanie dzisiejsza idea, prosisz w ten sposo虂b o widzenie celu wszechs虂wiata. Ta台 sama台 pros虂be台 be台dziesz kierowa艂 do kaz虈dego przedmiotu, kto虂rego uz虈yjesz w dzisiejszych c虂wiczeniach. I wobec kaz虈dego z nich podejmujesz zobowia台zanie, by pozwolic虂 im ujawnic虂 swo虂j cel, zamiast przypisywac虂 im swo虂j w艂asny osa台d na ich temat.

Dzis虂 be台dziemy c虂wiczyc虂 szes虂c虂 razy po dwie minuty, wypowiadaja台c najpierw idee台 dnia, a potem stosuja台c ja台 do wszystkiego, co widzisz woko虂艂 siebie. Przedmioty powinny byc虂 nie tylko wybierane losowo, ale kaz虈dy z nich powinien byc虂 traktowany z jednakowa台 szczeros虂cia台, gdy stosujesz do nich idee台 dnia, co be台dzie stanowic虂 pro虂be台 potwierdzenia ich jednakowej wartos虂ci w ich wk艂adzie w twoje widzenie.

Jak zwykle, twoja wypowiedz虂 powinna zawierac虂 nazwe台 przedmiotu, na kto虂rym spocze台艂y twoje oczy. Powinienes虂 zatrzymac虂 na nim swo虂j wzrok, gdy mo虂wisz:

Nade wszystko chc臋 widzie膰______inaczej.

Ka偶de 膰wiczenie powinno by膰 wykonane powoli i z troskliwym zastanowieniem. Nie ma po艣piechu.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15