Lekcja 276

Lekcja 276.

Dane mi jest Słowo Boże bym je głosił.

Co jest Słowem Bożym? „Mój Syn jest czysty i święty tak jak Ja”. W ten sposób Bóg stał się Ojcem Syna, którego kocha, ponieważ w ten sposób został on stworzony. To jest takie Słowo, którego Jego Syn nie stworzył wraz z Nim, ponieważ w tym Słowie Jego Syn został stworzony. Zaakceptujmy Jego Ojcostwo, a wtedy wszystko zostanie nam dane. Ale gdy zaprzeczymy, że byliśmy stworzeni w Jego Miłości, wtedy zaprzeczymy własnej Jaźni i będziemy niepewni tego Kim jesteśmy, Kto jest naszym Ojcem i dla jakiego celu przybyliśmy. A jednak, potrzebujemy tylko uznać Tego, Kto dał nam ten świat w naszym stworzeniu, aby Go sobie przypomnieć i w ten sposób przypomnieć sobie naszą Jaźń.

Ojcze, Twoje Słowo jest moje. I ono jest tym, co chciałbym głosić wszystkim moim braciom, którzy są mi dani, bym ich miłował jako swoją własność, tak jak ja jestem kochany, błogosławiony i chroniony przez Ciebie.

Kommentar verfassen / Write a comment