Lekcja 274

Lekcja 274.

Dzień dzisiejszy należy do miłości. Nie będę się bać.

Ojcze, dziś chciałbym by wszystkie rzeczy były takimi, jakimi Ty je stworzyłeś i by oddawały Twojemu Synowi cześć należną jego bezgrzeszności: miłość brata do brata i jego Przyjaciela. W ten sposób jestem Powrót do spisu treści 227 odkupiony. W ten sposób także prawda wstąpi tam, gdzie były iluzje, światło zastąpi ciemność i Twój Syn pozna, że jest takim, jakim go stworzyłeś.

Dziś otrzymujemy szczególne błogosławieństwo od Tego, Kto jest naszym Ojcem. Powierz Jemu ten dzień, a nie będzie dziś strachu, ponieważ ten dzień został podarowany miłości.

Kommentar verfassen / Write a comment