Lekcja 270

Lekcja 270.

Listen to “LEKCJA 270 – Dzis虂 nie be台de台 uz虈ywa艂 oczu cia艂a.” on Spreaker.

Dzis虂 nie be台de台 uz虈ywa艂 oczu cia艂a.

Ojcze, widzenie Chrystusowe jest Twoim darem dla mnie i ma moc przet艂umaczenia wszystkiego, co widza台 oczy cia艂a, na obraz s虂wiata, kt贸remu przebaczono. Jak wspania艂y i 艂askawy jest ten s虂wiat! Jednak, jakz虈e duz虈o wie台cej, niz虈 wzrok moz虈e pokazac虂, be台de台 w nim postrzega艂. S虂wiat, kt贸remu przebaczono, oznacza, z虈e Tw贸j Syn uznaje swego Ojca, pozwala by jego sny zosta艂y sprowadzone doprawdy i czeka przez jeszcze tylko ta台 jedna台 chwile台 czasu, kt贸ry kon虂czy sie台 na zawsze, gdy Twoja pamie台c虂 do Twego Syna powraca. I teraz jego wola stanowi jednos虂c虂 z Twoja台. Jego funkcja jest teraz tylko Twoja台 W艂asna台, a kaz虈da mys虂l, z wyja台tkiem Twej W艂asnej, znika.

Cisza dnia dzisiejszego pob艂ogos艂awi nasze serca i poprzez te serca do kaz虈dego przybe台dzie pok贸j. Chrystus jest dzis虂 naszymi oczami. I uz虈ywaja台c Jego wzroku, oferujemy uzdrowienie temu s虂wiatu poprzez Niego, s虂wie台tego Syna, kt贸rego B贸g stworzy艂 ca艂kowitym, s虂wie台tego Syna, kt贸rego B贸g stworzy艂 Jedynym.

6. Kim jest Chrystus?

Chrystus jest Boz虈ym Synem, takim, jakim On go stworzy艂. On jest Jaz虂nia台, kt贸ra台 wsp贸艂dzielimy, jednocza台ca台 nas wszystkich razem i jednocza台ca台 nas takz虈e z Bogiem. On jest Mys虂la台 przebywaja台ca台 wcia台z虈 w umys虂le, kt贸ry jest Jego Z虂r贸d艂em. Nie opus虂ci艂 Swego s虂wie台tego domu, ani nie utraci艂 tez虈 niewinnos虂ci, w kt贸rej by艂 stworzony. On przebywa niezmieniony na zawsze w Umys虂le Boga.

Chrystus jest ogniwem, kt贸re 艂a台czy cie台 z Bogiem i sprawia, z虈e stanowisz z nim jednos虂c虂, gwarantuja台c, z虈e oddzielenie jest niczym wie台cej niz虈 iluzja台 rozpaczy, bowiem nadzieja wiecznie w Nim mieszka. Tw贸j umys艂 jest cze台s虂cia台 Jego Umys艂u, a Jego Umys艂 jest cze台s虂cia台 twojego. On jest ta台 cze台s虂cia台, w kt贸rej znajduje sie台 Boz虈a Odpowiedz虂; gdzie wszystkie decyzje sa台 juz虈 podje台te, wszystkie sny zakon虂czone. Pozostaje nietknie台ty przez wszystko, co postrzegaja台 oczy cia艂a. Bo chociaz虈 to w艂as虂nie w Nim Jego Ojciec umies虂ci艂 s虂rodki dla twojego zbawienia, On wcia台z虈 pozostaje ta台 Jaz虂nia台, Kt贸ra, podobnie jak Jego Ojciec, nie zna grzechu.

Be台da台c domem Ducha S虂wie台tego i w domu, w samym Bogu, Chrystus pozostaje w pokoju, w Niebie twojego s虂wie台tego umys艂u. To jest jedyna cze台s虂c虂 ciebie, kt贸ra ma swa台 prawdziwa台 rzeczywistos虂c虂. Reszta to tylko sny. Jednak te sny be台da台 powierzone Chrystusowi, by zblak艂y przed Jego chwa艂a台 i ods艂oni艂y tobie wreszcie twa台 s虂wie台ta台 Jaz虂n虂, Chrystusa.

Duch S虂wie台ty dociera od Chrystusa w tobie do wszystkich twoich sn贸w i proponuje im by przyby艂y do Niego, aby mog艂y byc虂 przet艂umaczone na prawde台. On wymieni je na kon虂cowy sen, kt贸ry B贸g ustanowi艂 kon虂cem sn贸w. Albowiem gdy przebaczenie ogarnia ten s虂wiat i pok贸j przybywa do kaz虈dego Syna Boga, co mog艂oby byc虂 jeszcze trzymane w oddzieleniu, bo co jeszcze wtedy pozostaje do ogla台dania opr贸cz oblicza Chrystusa?

I jak d艂ugo be台dzie to s虂wie台te oblicze ogla台dane, kiedy jest ono tylko symbolem tego, z虈e czas nauki sie台聽skon虂czy艂 i wreszcie zosta艂 osia台gnie台ty cel Pojednania? Zatem szukajmy oblicza Chrystusa i nie patrzymy na nic innego. Gdy ujrzymy Jego chwa艂e台, wtedy be台dziemy wiedziec虂, z虈e nie potrzebujemy sie台 niczego uczyc虂, ani postrzegac虂, ani dos虂wiadczac虂 w czasie, a jedyna台 nasza台 potrzeba台 be台dzie s虂wie台ta Jaz虂n虂, Chrystus, Kt贸rego B贸g stworzy艂 jako Swego Syna.

聽聽

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15